Canvas Guides (Thai)

จะใช้ไซต์บริการด้านการฝึกอบรมในฐานะผู้ดูแลระบบได้อย่างไร

Updated

ในฐานะผู้ดูแลระบบ คุณสามารถเข้าไปยังไซต์บริการด้านการฝึกอบรม (Training Services Portal) เพื่อทำกิจกรรมฝึกอบรมด้วยตัวเองสำหรับหัวข้อต่าง ๆ ของ Canvas หากสถาบันของคุณสมัครเนื้อหาการฝึกอบรมไว้ คุณอาจสามารถเข้าไปยังกิจกรรมฝึกอบรมไลฟ์และข้อมูลนำเสนอทางเว็บต่าง ๆ

ไซต์บริการการฝึกอบรมโฮสต์อยู่จากระบบของ Bridge  เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งาน Bridge

หมายเหตุ:

 • ไซต์บริการด้านการฝึกอบรมจัดให้เฉพาะบทบาทผู้ดูแลระบบ ผู้สอนและผู้ออกแบบหรือผู้ใช้ที่ไม่มีบทบาทกำหนดไว้
 • ไซต์บริการด้านการฝึกอบรมจัดให้เฉพาะกับสถาบันในแถบอเมริกาเหนือ สถาบันในแคนาดาควรติดต่อกับผู้ดูแลความสำเร็จของลูกค้าเพื่อสอบถามข้อมูลในการเข้าร่วม
 • หากลิงค์ไซต์บริการด้านการฝึกอบรมไม่ปรากฏขึ้นในเมนู ความช่วยเหลือคุณจะต้องเปิดใช้งานในค่าปรับตั้งทางบัญชี

เปิดเมนูความช่วยเหลือ

เปิดเมนูความช่วยเหลือ

จากเมนูส่วนการสืบค้นเนื้อหาส่วนกลางของ Canvas ให้คลิกที่ลิงค์ความช่วยเหลือ (Help)

หมายเหตุ: ชื่อลิงค์ความช่วยเหลือและไอคอนอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสถาบันของคุณ

เปิดไซต์บริการด้านการฝึกอบรม

เปิดไซต์บริการด้านการฝึกอบรม

คลิกที่ลิงค์ ไซต์บริการด้านการฝึกอบรม (Training Services Portal)

หมายเหตุ:

 • ไซต์บริการด้านการฝึกอบรมจัดให้เฉพาะบทบาทผู้ดูแลระบบ ผู้สอนและผู้ออกแบบหรือผู้ใช้ที่ไม่มีบทบาทกำหนดไว้
 • หากลิงค์ไซต์บริการด้านการฝึกอบรมไม่ปรากฏขึ้นในเมนู ความช่วยเหลือคุณจะต้องเปิดใช้งานในค่าปรับตั้งทางบัญชี

รับรองบัญชี

รับรองบัญชี

ใช้ไซต์บริการด้านการฝึกอบรมโดยคุณจะต้องให้การรับรอง Canvas [1] และ Bridge [2] เพื่อสืบค้นบัญชีของคุณ

รับรองการใช้งานบัญชีผุ้ใช้ของคุณโดยคลิกที่ปุ่ม รับรอง (Authorize) ที่หน้าจอทั้งสอง [3]

ดูไลบรารี่การเรียนรู้

ดูไลบรารี่การเรียนรู้

ไซต์บริการการฝึกอบรมโฮสต์อยู่จากระบบของ Bridge ตามค่าเริ่มต้น ไซต์บริการด้านการฝึกอบรมจะเปิดไปยังไลบรารี่การเรียนรู้ (Learning Library) เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ไลบรารี่การเรียนรู้

ไลบรารี่การเรียนรู้ประกอบไปด้วย:

 • แผนการศึกษาระดับอุดมศึกษา: ชุดบทเรียนที่แนะนำพิจารณาตามบทบาทผู้ใช้ใน ระดับอุดมศึกษา ประกาศนียบัตรจะถูกจัดไว้ให้เมื่อทำได้ถูกต้อง 80% ขึ้นไป เส้นทางการเรียนรู้มีกำหนดโครงสร้างไว้ในโปรแกรมของ Bridge
 • แผนการจัดการการศึกษาระดับอุดมศึกษา: ชุดบทเรียนที่แนะนำพิจารณาตามบทบาทผู้ใช้ใน การจัดการการศึกษาระดับอุดมศึกษา ประกาศนียบัตรจะถูกจัดไว้ให้เมื่อทำได้ถูกต้อง 80% ขึ้นไป เส้นทางการเรียนรู้มีกำหนดโครงสร้างไว้ในโปรแกรมของ Bridge
 • หลักสูตรเกรด K-5: ชุดบทเรียนที่แนะนำพิจารณาตามบทบาทผู้ใช้ใน เกรด K-5 ประกาศนียบัตรจะถูกจัดไว้ให้เมื่อทำได้ถูกต้อง 80% ขึ้นไป เส้นทางการเรียนรู้มีกำหนดโครงสร้างไว้ในโปรแกรมของ Bridge
 • หลักสูตรเกรด 6-12: ชุดบทเรียนที่แนะนำพิจารณาตามบทบาทผู้ใช้ใน เกรด 6-12 ประกาศนียบัตรจะถูกจัดไว้ให้เมื่อทำได้ถูกต้อง 80% ขึ้นไป เส้นทางการเรียนรู้มีกำหนดโครงสร้างไว้ในโปรแกรมของ Bridge
 • หลักสูตรการจัดการการเรียนรู้ระดับ K12: ชุดบทเรียนที่แนะนำพิจารณาตามบทบาทผู้ใช้ใน การจัดการการเรียนรู้ระดับ K12 ประกาศนียบัตรจะถูกจัดไว้ให้เมื่อทำได้ถูกต้อง 80% ขึ้นไป เส้นทางการเรียนรู้มีกำหนดโครงสร้างไว้ในโปรแกรมของ Bridge
 • ระดับอุดมศึกษา - ผู้สอนและบุคลากรให้บริการ: ข้อมูลเกี่ยวกับหัวข้อต่าง ๆ ใน Canvas ตราสัญลักษณ์จะถูกมอบให้เมื่อผ่านเนื้อหาแล้ว
 • ระดับอุดมศึกษา - ผู้ออกแบบการเรียนรู้: ข้อมูลเกี่ยวกับหัวข้อต่าง ๆ ใน Canvas ตราสัญลักษณ์จะถูกมอบให้เมื่อผ่านเนื้อหาแล้ว
 • แผนการศึกษาระดับอุดมศึกษา - การจัดการ: ข้อมูลเกี่ยวกับหัวข้อต่าง ๆ ใน Canvas ตราสัญลักษณ์จะถูกมอบให้เมื่อผ่านเนื้อหาแล้ว
 • เกรด K-5 - ผู้สอนและบุคลากรให้บริการ: ข้อมูลเกี่ยวกับหัวข้อต่าง ๆ ใน Canvas ตราสัญลักษณ์จะถูกมอบให้เมื่อผ่านเนื้อหาแล้ว
 • เกรด 6-12 - ผู้สอนและบุคลากรให้บริการ: ข้อมูลเกี่ยวกับหัวข้อต่าง ๆ ใน Canvas ตราสัญลักษณ์จะถูกมอบให้เมื่อผ่านเนื้อหาแล้ว
 • ผู้ออกแบบการเรียนรู้ระดับ K12: ข้อมูลเกี่ยวกับหัวข้อต่าง ๆ ใน Canvas ตราสัญลักษณ์จะถูกมอบให้เมื่อผ่านเนื้อหาแล้ว
 • การจัดการการเรียนรู้ระดับ K12: ข้อมูลเกี่ยวกับหัวข้อต่าง ๆ ใน Canvas ตราสัญลักษณ์จะถูกมอบให้เมื่อผ่านเนื้อหาแล้ว

รับทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้หลักสูตรและบทเรียน

ดูแผงข้อมูลผู้ดูแลระบบ

ดูแผงข้อมูลผู้ดูแลระบบ

ไซต์บริการด้านการฝึกอบรมอาจเปิดไปยังแผงข้อมูลผู้ดูแลระบบขึ้นอยู่กับค่าที่คุณกำหนดไว้ แผงข้อมูลช่วยให้คุณสามารถดูผู้ใช้ทั้งหมดในสถาบันของคุณที่เข้าไปยังไซต์การฝึกอบรม [1] และรายการการศึกษาข้อมูลในรายการการเรียนรู้ [2]

รายงานแจ้งการศึกษาเนื้อหาจะมีชื่อผู้ใช้ [3] อีเมล [4] ชื่อหน่วยการเรียน [5] เวลาที่คาดว่าจะใช้ศึกษาหน่วยการเรียน [6] ประเภทการลงทะเบียน [7] และสถานะการศึกษาเนื้อหา [8]

หมายเหตุ: หากคุณไม่สามารถดูแผงข้อมูลสำหรับผู้ดูแลระบบกรุณาติดต่อผู้ดูแลความสำเร็จของลูกค้าของคุณ

เปิดรายการการเรียนรู้

เปิดรายการการเรียนรู้

เริ่มหลักสูตรหรือบทเรียนโดยเลื่อนเมาส์ไปที่การ์ดข้อมูลหลักสูตรหรือบทเรียน แล้วคลิกที่ปุ่ม ลงทะเบียน (Enroll) [1]  รับทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงทะเบียนหลักสูตรหรือบทเรียน

ดูรายการการเรียนรู้ทั้งหมดที่คุณลงทะเบียนโดยคลิกที่แท็บ การเรียนรู้ของฉัน (My Learning) [2] เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเพจ การเรียนรู้ของฉัน (My Learning)

ดูปฏิทินการฝึกอบรม

ปฏิทิน - Bridge

ดูปฏิทินการฝึกอบรมโดยคลิกที่แท็บ ปฏิทินการฝึกอบรม (Training Calendar) [1] ปฏิทินการฝึกอบรมจะแสดงข้อมูลไลฟ์นำเสนอทางเว็บที่กำหนดไว้ล่วงหน้าจากผู้ฝึกสอนของ Canvas

ลงทะเบียนการฝึกอบรมแบบไฟล์โดยคลิกที่ชื่อการฝึกอบรม [2] แล้วคลิกที่ปุ่ม ลงทะเบียน (Register) [3] คุณจะได้รับอีเมลยืนยันพร้อมลิงค์เข้าไปยังการฝึกอบรมแบบไลฟ์ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงทะเบียนการฝึกอบรมแบบไลฟ์

หมายเหตุ:

 • การฝึกอบรมแบบไลฟ์จัดให้เฉพาะสำหรับลูกค้าที่สมัครบริการเท่านั้น
 • เวลาทั้งหมดในปฏิทินการฝึกอบรมเป็นเวลา Eastern
Previous Article ฉันจะใช้ เมนูการสืบค้นเนื้อหาส่วนกลาง (Global Navigation Menu) ในฐานะผู้ดูแลระบบได้อย่างไร
Next Article จะดูรูปแบบการให้เกรดในบัญชีได้อย่างไร