Canvas Guides (Thai)

จะเพิ่มผู้ใช้ไปยังบัญชีผู้ใช้ได้อย่างไร

Updated

คุณสามารถเพิ่มผู้ใช้ใหม่ไปยังบัญชีของคุณ สามารถเพิ่มผู้ใช้ได้ในระดับบัญชีผู้ใช้เท่านั้น เฉพาะผู้ดูแลระบบบัญชีรากเท่านั้นที่สามารถเพิ่มผู้ใช้ไปยังบัญชีผู้ใช้

หากคุณใช้การนำเข้า SIS คุณไม่ต้องเพิ่มผู้ใช้ไปยังบัญชีของคุณ เนื่องจากสามารถเพิ่มได้ผ่านระบบสารสนเทศสำหรับผู้เรียน (SIS) ของคุณ

คำเชิญสำหรับบัญชีผู้ใช้

เมื่อมีการเพิ่มบัญชีผู้ใช้ด้วยตัวเอง Canvas จะมีทางเลือกในการจัดทำคำเชิญสำหรับบัญชีผู้ใช้ หากมีการจัดส่งคำเชิญนี้ ผู้ใช้ดังกล่าวจะได้รับเชิญให้ทำการลงทะเบียนพร้อมทั้งกำหนดรหัสผ่าน หลังจากที่ผู้ใช้มีบัญชีผู้ใช้แล้ว จะสามารถเพิ่มผู้ใช้ไปยังบทเรียนได้ หากผู้ใช้ได้รับเชิญเข้าร่วมบทเรียนโดยไม่มีบัญชีผู้ใช้ ผู้ใช้ดังกล่าวจะต้องจัดทำบัญชีผู้ใช้ก่อนตอบรับคำเชิญสำหรับบัญชีผู้ใช้

เมื่อผู้ใช้ได้รับเชิญให้เข้าร่วมบทเรียนแบบแมนวล จะสามารถดูลิงค์คำเชิญสำหรับบทเรียนในอีเมลของตน แล้วคลิกเลือกเพื่อดูตัวอย่างของบทเรียน Canvas ตอบรับอย่างเป็นทางการโดยจะต้องคลิกที่ปุ่ม ยอมรับ (Accept) ในอินเทอร์เฟซของ Canvas ทั้งนี้หากคุณต้องการปิดใช้งานการแสดงตัวอย่างบทเรียนและให้ผู้ใช้เข้าร่วมบทเรียนแบบอัตโนมัติเมื่อเปิดดูบทเรียน Canvas กรุณาติดต่อผู้ดูแลความสำเร็จของลูกค้าของคุณเพื่อแจ้งปิดการแสดงตัวอย่างคำเชิญ

อีเมลแอดเดรส

Canvas จะระบุตัวผู้ใช้ผ่านทางอีเมลแอดเดรส เมื่อมีการเพิ่มผู้เรียนไปยังบทเรียน Canvas จะพยายามพิจารณาข้อขัดแย้งใด ๆ เกี่ยวกับอีเมลที่มีเมื่อผู้ใช้ล็อกอินไปยังบทเรียนในครั้งแรก:

  • หากผู้ใช้ไม่มีชื่อผู้ใช้ในบัญชีรากสำหรับบทเรียน แสดงว่าอีเมลแอดเดรสของผู้ใช้เชื่อมโยงกับผู้ใช้อื่นภายในบัญชีดังกล่าว หรือสถาบันไม่ได้ใช้ระบบการตรวจรับรองที่ได้รับมอบหมายหากเปิดใช้การเปิดการลงทะเบียนไว้ บัญชีผู้ใช้จะถูกจัดทำสำหรับผู้ใช้ดังกล่าว การเพิ่มอีเมลแอดเดรสที่ไม่ได้เชื่อมโยงกับบัญชีผู้ใช้อยู่แล้วจะใช้ได้ก็ต่อเมื่อเปิดใช้ฟังก์ชั่น เปิดการลงทะเบียน (Open Registration) ไว้
  • หากอีเมลแอดเดรสถูกเชื่อมโยงไว้กับบัญชีผู้ใช้แล้ว ผู้เรียนจะได้รับแจ้งให้ล็อกอินไปยัง Canvas โดยใช้อีเมลแอดเดรสในปัจจุบันของตน
  • บางครั้งผู้เรียนอาจมีอีเมลแอดเดรสหลายรายการภายใน Canvas หากผู้เรียนตอบกลับคำเชิญสำหรับบัญชีผู้ใช้ผ่านอีเมลแอดเดรสใด แต่ล็อกอินไปยัง Canvas โดยใช้อีเมลแอดเดรสอื่น ผู้เรียนจะถูกสอบถามว่าต้องการเชื่อมโยงอีเมลแอดเดรสทั้งสองไปยังบัญชีเดียวกันหรือไม่ 

เปิดบัญชี

เปิดบัญชี

จากส่วนการสืบค้นเนื้อหาส่วนกลาง (Global Navigation) ให้คลิกที่ลิงค์ ผู้ดูแลระบบ (Admin) [1] จากนั้นคลิกที่ชื่อบัญชี [2]

เปิด บุคคล

เปิด บุคคล

จากส่วนการสืบค้นเนื้อหาทางบัญชี ให้คลิกที่ลิงค์ บุคคล (People)

เพิ่มผู้ใช้

เพิ่มผู้ใช้ใหม่

คลิกที่ปุ่ม เพิ่มบุคคล (Add People)

เพิ่มรายละเอียดผู้ใช้

เพิ่มรายละเอียดผู้ใช้

กรอกรายละเอียดในฟิลด์ต่อไปนี้

  • ชื่อนามสกุล (Full Name) [1] ใช้สำหรับการให้เกรด การนำเข้า SIS และการจัดการอื่น ๆ
  • ชื่อจัดแสดง (Display Name) [2] ใช้สำหรับแสดงกับผู้ใช้อื่นในส่วนการพูดคุย ประกาศ ฯลฯ ผู้ใช้สามารถกำหนดชื่อจัดแสดงของตนเองได้หากเปิดใช้งานไว้
  • ชื่อแบบจัดเรียงได้ (Sortable Name) [3] คือนามสกุลของผู้ใช้ตามด้วยชื่อเป็นค่าเริ่มต้น ชื่อนี้จะปรากฏในรายการที่มีการจัดเรียง โดยผู้ดูแลระบบสามารถค้นหาได้
  • อีเมล (Email) [4] ใช้เป็นอีเมลเริ่มต้นสำหรับผู้ใช้ใน Canvas อีเมลจะใช้เพื่อส่งการแจ้งเตือนสำหรับบทเรียน
  • SIS ID [5] คือ SIS ID สำหรับผู้ใช้ ฟิลด์นี้จะใช้สำหรับสถาบันที่ใช้การนำเข้า SIS เท่านั้น และจะแสดงกับคุณเท่านั้นหากคุณมีสิทธิ์อนุญาต SIS ระดับบัญชีผู้ใช้ที่ถูกต้อง
  • ส่งอีเมลผู้ใช้เกี่ยวกับการจัดทำบัญชีผู้ใช้นี้ (Email the user about this account creation) [6] เป็นตัวเลือกสำหรับส่งอีเมลแจ้งผู้ใช้เกี่ยวกับบัญชีผู้ใช้ใหม่ของตนเอง ตัวเลือกนี้จะถูกเลือกไว้เป็นค่าเริ่มต้น หากคุณไม่ต้องการให้แจ้งรายละเอียดทางบัญชีนี้กับผู้ใช้ ให้ลบเครื่องหมายในช่องนี้

เพิ่มผู้ใช้

เพิ่มผู้ใช้

คลิกที่ปุ่ม เพิ่มผู้ใช้ (Add User)

Previous Article จะดูกลุ่มในบัญชีผู้ใช้ได้อย่างไร
Next Article ฉันจะจัดการคุณสมบัติการใช้งานใหม่ในบัญชีผู้ใช้ของฉันในฐานะผู้ดูแลระบบได้อย่างไร