Canvas Guides (Thai)

บริการ Canvas Data คืออะไร

Updated

บริการข้อมูล Canvas (Canvas Data Services) ช่วยให้ผู้ดูแลระบบสามารถปรับประสิทธิภาพการใช้งานข้อมูลของตนสำหรับแจ้งและสืบค้นข้อมูลต่าง ๆ ลูกค้าสามารถผสมผสาน Canvas Data กับข้อมูลจากสถาบันที่ได้รับความเชื่อถืออื่น ๆ รวมทั้งระบบสำคัญ ๆ อื่น ๆ ในวิทยาเขต เช่น ระบบสารสนเทศสำหรับผู้เรียน (SIS)

ผู้ดูแลระบบ Canvas Data สามารถดาวน์โหลดไฟล์ดังกล่าวได้จาก Amazon S3 หรือดูไฟล์ที่โฮสต์ในคลังข้อมูล Amazon Redshift หากสถาบันของคุณทำสัญญากับ Amazon Redshift ไว้ ข้อมูลจะเป็นชุดข้อมูลคัดแยกที่ปรับเป็นเวอร์ชั่นสำหรับกิจกรรมใน Canvas ของสถาบัน และสามารถสืบค้นได้ผ่านเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลการเชื่อมต่อฐานข้อมูลแบบเปิดสาธารณะ (ODBC) เพื่อจัดทำเป็นข้อมูลเสมือนจริงและรายงานข้อมูลแบบกำหนดเอง

เปิดใช้งาน Canvas Data ได้โดยติดต่อผู้ดูแลความสำเร็จของลูกค้า (Customer Success Manager) ของคุณ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูล Canvas (Canvas Data) ได้จากพจนานุกรม Canvas Data

ข้อมูลส่งออกของ Canvas Data

ข้อมูลส่งออกของ Canvas Data

Canvas Data จะจัดแบ่งและคละรวมแถวข้อมูล Canvas กว่า 280 ล้านแถวที่จัดทำในแต่ละวันและส่งออกเป็นไฟล์เดี่ยวแบบคั่นด้วยแท็บ (.txt) ไฟล์จะถูกอัพโหลดไปยัง Amazon S3 สำหรับให้ลูกค้าดาวน์โหลด

ไฟล์เดี่ยวจาก Canvas Data จะพร้อมใช้งานสำหรับลูกค้าของ Canvas ทั้งหมดโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ Canvas Data มีบริการแบบคิดค่าใช้จ่ายสำหรับ Redshift ผ่านทีมงาน Professional Services ติดต่อผู้ดูแลความสำเร็จของลูกค้าของคุณเพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ผู้ดูแลระบบของ Canvas Data สำหรับสถาบันจะต้องเป็นผู้ดูแลระบบของ Canvas ผู้ดูแลระบบของ Canvas Data จะต้องเข้าใจกระบวนการกำกับดูแลข้อมูลและนโยบายที่เกี่ยวข้องสำหรับสถาบัน และมีความเชี่ยวชาญด้านเทคนิคเกี่ยวกับที่อยู่ IP และชุดอักขระสำหรับเชื่อมต่อฐานะข้อมูล

ไซต์ Canvas Data

ไซต์ Canvas Data

จากไซต์ Canvas Data ,ผู้ดูแลระบบสามารถสืบค้นไฟล์แยกเดี่ยว จัดการผู้ใช้ Canvas Data, อื่น ๆ และดู รวมทั้งจัดทำข้อมูลล็อกอินที่สำคัญ

สำหรับสถาบันที่มีบัญชีผู้ใช้ผ่านโฮสต์ ผู้ดูแลระบบยังสามารถจัดการการใช้งานกับ Redshift และ IP Address Allowlist ไฟล์ยังสามารถใช้งานได้ในฐานะข้อมูล Redshift ของสถาบัน

บริการข้อมูลจาก Canvas

บริการข้อมูลจาก Canvas

ในฐานะผู้ดูแลระบบ คุณสามารถเลือกติดตั้งบริการข้อมูล Canvas (Canvas Data Services) ในบัญชีผู้ใช้ของคุณ บริการ Canvas Data ช่วยให้คุณสามารถกำหนดค่าสตรีมข้อมูลสำหรับใช้งานข้อมูลกิจกรรมไลฟ์จาก Canvas ส่วนกำหนดค่าสตรีมข้อมูลจะต้องใช้ Amazon SQS หรือ HTTPS URL

ไฟล์ข้อมูล Canvas Data

ไฟล์ข้อมูล Canvas Data

ผู้ดูแลระบบสามารถใช้แผนผังของ Canvas Data และ API เพื่อรับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับหัวข้อต่าง ๆ เช่น การรับรอง การปรับปรุงรูปแบบบทเรียน การประเมินการมีส่วนร่วมของผู้เรียนและการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วม

จากไซต์ Canvas Data แผนผังของ Canvas Data จะประกอบไปด้วยเอกสารกำกับที่อธิบายข้อมูลในตารางทั้งหมดที่ส่งออกจาก Canvas ไฟล์ที่เกี่ยวข้องสามารถนำไปเปรียบเทียบและใช้เพื่อตอบคำถามต่าง ๆ เช่น

  • สาขาวิชา/บทเรียน/ผู้สอนใดที่ใช้เครื่องมือ LMS
  • อะไรที่ทำให้สาขาวิชา/บทเรียน/ผู้สอบประสบความสำเร็จ
  • บทเรียนใดที่มีการเรียนซ้ำ
  • สถาบันของเราจะปรับปรุงการรักษาฐานผู้เรียนได้อย่างไร
  • ออบเจคต์การเรียนรู้ใดที่ถูกใช้จริงโดยผู้เรียน
  • ผู้เรียนที่ประสบความสำเร็จใช้เวลาในบทเรียนนานเท่าใด
  • ผู้สอนควรเข้ามาช่วยเหลือผู้เรียนเมื่อใด
  • บทเรียนใดที่เหมาะกับรูปแบบการเรียนรู้ของผู้เรียน
  • ผู้เรียนศึกษาเนื้อหาในบทเรียนเป็นอย่างไร (ทั้งในปัจจุบันและในอดีต)
  • ผู้เรียนจะวางแผนให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้นได้อย่างไร

เครื่องมือวิเคราะห์ ODBC

เครื่องมือวิเคราะห์ ODBC

ไฟล์ Canvas Data สามารถใช้เพื่อจัดทำข้อมูลวิเคราะห์สำหรับจัดแสดงโดยใช้ส่วนการสืบค้นและรายงานข้อมูลในเครื่องมือวิเคราะห์ ODBC เครื่องมือทั่ว ๆ ไปได้แก่ Excel (ใช้ Amazon Redshift), Tableau, R และ SQL Workbench/J ODBC อื่น ๆ ส่วนใหญ่รวมทั้งไคลเอนท์เชื่อมต่อฐานข้อมูล Java (JDBC) PostgresSQL ควรรองรับข้อมูลดังกล่าว แต่จะไม่รองรับ pgAdmin

Previous Article ฉันจะกำหนดค่าปรับตั้ง SSO สำหรับผู้ให้บริการการตรวจรับรองของฉันได้อย่างไร
Next Article จะใช้ไซต์ Canvas Data สำหรับบัญชีผู้ใช้ได้อย่างไร