Canvas Guides (Thai)

จะใช้ไอคอนและสีต่าง ๆ ในเพจ เกรด ได้อย่างไร

Updated

มีไอคอนอยู่หลายตัวสำหรับเพจ เกรด คุณจะเห็นไอคอนต่าง ๆ กันตามประเภทของการจัดส่งภารกิจ กฎการให้เกรดและความเห็น

ไอคอนประเภทการจัดส่ง

ไอคอนประเภทการจัดส่ง

ไอคอนต่อไปนี้แสดงประเภทการจัดส่งภารกิจต่าง ๆ ในเพจ เกรด ของคุณ:

 • ไอคอนเอกสาร [1]: ส่งข้อมูลอัพโหลดไฟล์แล้ว ไม่มีการให้เกรด
 • ไอคอนการพูดคุย [2]: ส่งการพูดคุยแบบให้เกรดแล้ว แต่ไม่มีการให้เกรด
 • ไอคอนแบบทดสอบ [3]: จัดส่งแบบทดสอบแล้วแต่ไม่ได้ให้เกรดทั้งหมด (มีคำถามที่จะต้องให้เกรดเอง หรือคะแนนแบบทดสอบจัดส่งอัตโนมัติถูกลบทิ้งและต้องจัดสรรใหม่); อาจปรากฏขึ้นหากแบบทดสอบมีการแก้ไขและครอบคลุมการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ๆ ที่กระทบต่อคะแนนแบบทดสอบ เช่น การลบคำถามหรือลบคำตอบในแบบทดสอบ และกำหนดให้ผู้ให้เกรดจะต้องจัดการปัญหาดังกล่าวด้วยตัวเอง
 • ไอคอนข้อความ [4]: ส่งข้อความที่ป้อนแล้ว, ไม่ได้ให้เกรด
 • ไอคอนเชื่อมโยง [5]: ส่ง URL แล้ว, ไม่ได้ให้เกรด
 • ไอคอนสื่อ [6]: ส่งผลงานบันทึกสื่อแล้ว, ไม่ได้ให้เกรด
 • ไอคอนการแสดงผล [7]: คะแนนจะถูกซ่อนไว้ขณะผู้สอนกำลังให้เกรด คุณจะไม่สามารถดูเกรด ความเห็นสำหรับผลงานจัดส่ง หรือคำตอบสำหรับแบบทดสอบของคุณจนกว่าผู้สอนของคุณจะแจ้งเกรดสำหรับภารกิจ

หมายเหตุ: ภารกิจสำหรับเครื่องมือจากภายนอกบางส่วนอาจแสดงเป็นเครื่องหมายยัติภาคแทนไอคอนจัดส่งหลังจากคุณจัดส่งภารกิจแล้ว

ไอคอนรายละเอียดการจัดส่ง

ไอคอนรายละเอียดการจัดส่ง

เมื่อผู้สอนให้เกรดภารกิจของคุณ เพจเกรดจะแสดงเป็นจุดสีน้ำเงินติดกับภารกิจ [1] ส่วนแสดงสถานะจะหายไปเมื่อคุณออกจากเพจหรือรีเฟรชหน้าเพจ

การอัพเดตภารกิจยังครอบคลุมไอคอนเพิ่มเติมอื่น ๆ ที่ระบุรายละเอียดการจัดส่ง:

 • ไอคอนการพูดคุย [2]: ความเห็นสำหรับภารกิจ
 • คลิกที่ไอคอนเครื่องหมายบวก [3]: รายละเอียดการพิจารณาคะแนน
 • ไอคอนเกณฑ์การให้คะแนน [4]: รายละเอียดเกณฑ์การให้คะแนน

ประเภทการให้เกรด

ประเภทการให้เกรด

ประเภทการให้เกรดแต่ละประเภทจะแสดงแตกต่างกันไปในเพจ เกรด ต่อไปนี้คุณจะเห็นว่าประเภทเกรดแต่ละประเภทมีการแสดงผลอย่างไร:

 • ไอคอนเครื่องหมายถูก [1]: เกรดที่สมบูรณ์
 • จำนวน [2]: เกรดแสดงตามจำนวนคะแนน
 • ไอคอน X [3]: เกรดที่ไม่สมบูรณ์
 • ตัวอักษร [4]: เกรดแบบตัวอักษร
 • GPA [5]: คะแนน GPA
 • เปอร์เซ็นต์ [6]: แสดงเกรดเป็นเปอร์เซ็นต์
 • EX [7]: ภารกิจที่ได้รับการยกเว้น; ภารกิจนี้ไม่สามารถจัดส่งได้แต่จะไม่ถูกใช้เป็นตัวคำนวณเกรดโดยรวมของคุณ
 • ยัติภาค [8]: ไม่มีผลงานจัดส่ง
 • ไอคอนข้อมูลเกรด [9]: คะแนนที่ได้จากภารกิจนี้ไม่นำไปพิจารณากับเกรดสรุปของคุณ

หมายเหตุ: ยัติภาคอาจยังปรากฏอยู่ที่เพจ เกรด หลังจากคุณส่งภารกิจสำหรับภารกิจของเครื่องมือจากภายนอกแล้ว

สี

สี

หากรายละเอียดภารกิจแสดงเป็นข้อความสีเทา แสดงว่าภารกิจนี้ถูกดรอปจากการเป็นส่วนหนึ่งของการคำนวณของกลุ่มภารกิจและไม่ใช้พิจารณาร่วมกับคะแนนรวมของคุณ

สถานะ

สถานะ

คอลัมน์สถานะจะแสดงฉลากกำกับสำหรับภารกิจที่ล่าช้าหรือขาดหาย หากมีการจัดส่งภารกิจหลังจากวันครบกำหนด จะถือว่าเกิดความล่าช้า [1] หากไม่ได้ส่งภารกิจภายในวันครบกำหนด จะถือว่าขาดหาย [2]

รายงานต้นขั้ว

รายงานต้นขั้ว

หากผู้สอนของคุณใช้เครื่องมือระบุต้นขั้ว คุณอาจสามารถดูรายงานต้นขั้วสำหรับผลงานจัดส่งของคุณ ดูรายงานต้นขั้วโดยคลิกที่ไอคอนรายงานต้นขั้ว [1] สีไอคอนใช้ระบุเปอร์เซ็นต์ของข้อความที่ถูกเทียบตรงกันโดยเครื่องมือระบุต้นขั้ว ไอคอนระบบตั้งเวลาใช้ระบุว่าเครื่องมือระบุต้นขั้วยังตรวจสอบผลงานจัดส่งของคุณอยู่ [2]

Previous Article จะดูเกรดของฉันในบทเรียนปัจจุบันได้อย่างไร
Next Article ฉันจะส่งข้อความถึงผู้ใช้ในบทเรียนในกล่องจดหมาย (Inbox) ในฐานะผู้เรียนได้อย่างไร