Canvas Guides (Thai)

ฉันจะเพิ่มประกาศในกลุ่มได้อย่างไร

Updated

ในฐานะผู้เรียน คุณสามารถจัดทำประกาศภายในกลุ่ม

เปิดประกาศ

เปิดประกาศ

จากส่วนการสืบค้นเนื้อหาของกลุ่ม (Group Navigation) คลิกที่ลิงค์ ประกาศ (Announcements)

เพิ่มประกาศในหน้าหลักของกลุ่ม

เพิ่มประกาศในหน้าหลักของกลุ่ม

นอกจากนี้คุณยังสามารถเพิ่มประกาศในหน้าหลักของกลุ่มโดยการคลิกที่ปุ่ม เพิ่มประกาศใหม่ (Add New Announcement)

เพิ่มประกาศ

เพิ่มประกาศ

คลิกที่ปุ่ม เพิ่มประกาศ (Add Announcement)

จัดทำประกาศ

จัดทำประกาศ

ตั้งชื่อประกาศของคุณ [1] และเพิ่มเนื้อหาโดยใช้ Rich Content Editor [2]

หมายเหตุ: Rich Content Editor ครอบคลุมการนับคำที่แสดงที่มุมด้านล่างขวาของกล่องข้อความ

บันทึกประกาศ

บันทึกประกาศ

คลิกที่ปุ่ม บันทึก (Save)

ดูประกาศ

ดูประกาศ

ดูประกาศในเพจประกาศ

Previous Article จะดูประกาศในฐานะผู้เรียนได้อย่างไร
Next Article ฉันจะส่งความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องไปยังภารกิจได้อย่างไร