Canvas Guides (Thai)

จะตั้งค่าการตรวจรับรองแบบหลายชั้นสำหรับบัญชีผู้ใช้ของฉันในฐานะผู้สังเกตการณ์ได้อย่างไร

Updated

สถานศึกษาของผู้เรียนของคุณสามารถเปิดใช้งานการตรวจรับรองแบบหลายชั้นสำหรับบัญชีผู้ใช้ของคุณ การตรวจรับรองแบบหลายชั้นช่วยเพิ่มความปลอดภัยสำหรับบัญชีของคุณโดยการตรวจสอบว่าคุณเป็นผู้ใช้ตัวจริงสำหรับบัญชีผู้ใช้ของคุณ การตรวจรับรองแบบหลายชั้นอาจตั้งค่าไว้เป็นตัวเลือกหรือฟังก์ชั่นภาคบังคับก็ได้

คุณจะต้องมีอุปกรณ์พกพาเพื่อตั้งค่าการตรวจรับรองแบบหลายชั้นสำหรับบัญชีผู้ใช้ของคุณ อุปกรณ์ของคุณจะต้องสามารถส่งข้อความสั้น (SMS) หรือหากคุณมีสมาร์ทโฟน คุณสามารถดาวน์โหลดแอพ Google Authenticator สำหรับ iPhone หรือ Android

หมายเหตุ: บทเรียนนี้แสดงวิธีการตั้งค่าการตรวจรับรองแบบหลายชั้นหากเป็นค่าปรับตั้งเสริมที่ต้องกำหนดสำหรับบัญชีผู้ใช้ของคุณ อย่างไรก็ตาม หากระบบตรวจรับรองแบบหลายชั้นถูกกำหนดไว้เป็นภาคบังคับโดยสถานศึกษาของผู้เรียนของคุณ คุณจะได้รับแจ้งเพจการตรวจรับรองแบบหลายชั้นโดยตรงหลังจากล็อกอินไปยัง Canvas

เปิดค่าปรับตั้งบัญชี

เปิดค่าปรับตั้งบัญชี

จากส่วนการสืบค้นเนื้อหาส่วนกลาง ให้คลิกที่ลิงค์ บัญชี (Account) [1] จากนั้นคลิกที่ลิงค์ ค่าปรับตั้ง (Settings) [2]

ตั้งค่าการตรวจรับรองแบบหลายชั้น

ตั้งค่าการตรวจรับรองแบบหลายชั้นจากค่าปรับตั้งผู้ใช้

คลิกที่ปุ่ม ตั้งค่าการตรวจรับรองแบบหลายชั้น

ตรวจสอบผ่าน Google Authenticator

ตรวจสอบผ่าน Google Authenticator

ตรวจสอบระบบการตรวจรับรองแบบหลายชั้นผ่าน Google Authenticator โดยดาวน์โหลดแอพสำหรับอุปกรณ์ของคุณ (iPhone หรือ Android) [1] ใช้แอพนี้เพื่อสแกนรหัส QR และจัดทำรหัส กรอกรหัสในฟิลด์ รหัสยืนยัน [3]

หากคุณต้องการให้ระบบตรวจรับรองแบบหลายชั้นจดจำคอมพิวเตอร์ที่คุณใช้เพื่อล็อกอินไปยัง Canvas ให้คลิกที่ช่องทำเครื่องหมาย จดจำคอมพิวเตอร์นี้ไว้ [4]

คลิกที่ปุ่ม ยืนยัน [5]

ยืนยันผ่านข้อความตัวอักษร

ยืนยันผ่านข้อความตัวอักษร

ตรวจสอบผ่านระบบตรวจรับรองแบบหลายชั้นด้วยข้อความแบบตัวอักษร ประเภทรายการแจ้งข้อมูลผ่าน SMS ในปัจจุบันจะปรากฏขึ้นในเมนูแสดงรายการ [1] นี่เป็นหมายเลขที่จะมีการจัดส่งรหัสยืนยันแบบหลายชั้นให้แก่คุณ เลือกหมายเลขสำหรับส่งข้อความตัวอักษร (SMS) โดยเลือกเมนูแสดงรายการแล้วกรอกตัวเลือก จากนั้นเพิ่มหมายเลขโทรศัพท์เข้าไป คุณจะต้องทราบหมายเลขโทรศัพท์และผู้ให้บริการเครือข่ายมือถือ

หลังจากตั้งค่าหมายเลขโทรศัพท์ใหม่ของคุณ หรือเลือกหมายเลขโทรศัพท์เดิมแล้ว ให้คลิกที่ปุ่ม ส่ง [2] อุปกรณ์พกพาของคุณจะได้รับรหัสสำหรับยืนยัน กรอกรหัสในฟิลด์ รหัสยืนยัน [3]

หากคุณต้องการให้ระบบตรวจรับรองแบบหลายชั้นจดจำคอมพิวเตอร์ที่คุณใช้เพื่อล็อกอินไปยัง Canvas ให้คลิกที่ช่องทำเครื่องหมาย จดจำคอมพิวเตอร์นี้ไว้ [4]

คลิกที่ปุ่ม ยืนยัน [5]

จัดการการตรวจรับรองแบบหลายชั้น

จัดการการตรวจรับรองแบบหลายชั้น

หลังจากเปิดใช้งานการตรวจรับรองแบบหลายชั้นแล้ว เพจ ค่าปรับตั้งผู้ใช้ ของคุณอาจแสดงตัวเลือกเพิ่มเติมสำหรับจัดการการตรวจรับรองของคุณ

คุณสามารถเลือกกำหนดรหัสการตรวจรับรองแบบหลายชั้นเพื่อใช้เป็นรหัสสำรองในกรณีที่อุปกรณ์สำหรับตรวจรับรองของคุณไม่สามารถใช้ได้ [1] ตัวเลือกนี้จัดไว้สำหรับผู้ใช้ทั้งหมดที่ใช้ระบบตรวจรับรองแบบหลายชั้น

หากกำหนดค่าการตรวจรับรองแบบหลายชั้นเป็นตัวเลือกเสริมสำหรับบัญชีผู้ใช้ของคุณ คุณจะสามารถเลือกกำหนดค่าการตรวจรับรองใหม่ [2] หรือปิดค่าการตรวจรับรอง [3]

Previous Article ฉันจะเปลี่ยนค่าปรับแต่งภาษาในบัญชีผู้ใช้ของฉันในฐานะผู้สังเกตการณ์ได้อย่างไร
Next Article ฉันจะเชื่อมต่อกับบริการทางเว็บภายนอก Canvas ในฐานะผู้สังเกตการณ์ได้อย่างไร