Canvas Guides (Thai)

จะแก้ไขค่าปรับแต่งภาษาสำหรับบทเรียนได้อย่างไร

Updated

คุณสามารถแก้ไขค่าภาษาสำหรับบทเรียนของคุณเพื่อบอกล้างค่าปรับตั้งของผู้ใช้และค่าปรับตั้งทางบัญชี คุณสมบัตินี้ควรใช้เฉพาะสำหรับบทเรียนภาษาต่างประเทศ

เปิดค่าปรับตั้ง

เปิดค่าปรับตั้ง

ในส่วนการสืบค้นเนื้อหาบทเรียน ให้คลิกที่ลิงค์ ค่าปรับตั้ง (Settings)

เปิดรายละเอียดบทเรียน

เปิดรายละเอียดบทเรียน

คลิกที่แท็บ รายละเอียดบทเรียน (Course Details)

เลือกภาษา

เลือกภาษา

จากเมนูแสดงรายการ ภาษา ให้เลือกภาษาเริ่มต้นใหม่

อัพเดตรายละเอียดบทเรียน

อัพเดตรายละเอียดบทเรียน

คลิกที่ปุ่ม อัพเดตรายละเอียดบทเรียน (Update Course Details)

ดูบทเรียนในภาษาเริ่มต้นใหม่

ดูบทเรียนในภาษาเริ่มต้นใหม่

ดูบทเรียนของคุณในค่าปรับแต่งทางภาษาที่อัพเดต

Previous Article ฉันจะเปลี่ยนวันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดของบทเรียนได้อย่างไร
Next Article ฉันจะใช้รูปแบบการให้เกรดในบทเรียนได้อย่างไร