Canvas Guides (Thai)

จะจัดทำแบบทดสอบโดยที่กลุ่มคำถามเชื่อมโยงกับแถวคำถามได้อย่างไร

Updated

คุณสามารถจัดทำแบบทดสอบโดยใช้ กลุ่มคำถาม ที่เชื่อมโยงไว้กับ แถวคำถาม

ขณะเชื่อมโยงแถวคำถามกับกลุ่มคำถาม คุณจะเห็นแถวคำถามทั้งหมดที่คุณจัดทำไว้ในบทเรียนเดียวกัน และที่คุณทำบุ๊กมาร์กไว้ในบทเรียนอื่น ๆ ที่คุณเป็นผู้สอน นอกจากนี้คุณจะเห็นแถวคำถามที่ถูกเพิ่มโดยผู้ดูแลระบบของคุณไปยังบัญชีย่อยของคุณ ซึ่งทำให้สะดวกสำหรับผู้สอนในสาขาวิชาหรือโปรแกรมเดียวกันในการแชร์ข้อมูลระหว่างกัน

Canvas จะอ้างอิงแถวคำถามที่คุณเลือกไว้ขณะที่ผู้เรียนแต่ละรายทำแบบทดสอบ ผู้เรียนแต่ละคนจะได้รับคำถามตามที่กำหนดโดยเรียกค้นมาจากแถวคำถามแบบสุ่ม จำนวนคำถามและค่าคะแนนต่อคำถามจะถูกระบุไว้เมื่อมีการจัดทำกลุ่มคำถาม เช่น หากคุณต้องการใช้คำถามจากสาขาภาษาอังกฤษ และมีคำถามอยู่ 7 ข้อในแถวคำถาม แต่คุณต้องการกลุ่มคำถามดังกล่าวให้แสดงเพียง 2 คำถาม Canvas จะสุ่มเรียกค้นคำถามมา 2 จาก 7 คำถามขณะที่ผู้เรียนทำแบบทดสอบ

หากคุณต้องการให้คำถามของคุณปรากฏขึ้นตามลำดับใดโดยเฉพาะ คุณควรเพิ่มคำถามแต่ละข้อหรือค้นหาคำถามแทนการจัดทำกลุ่มคำถาม

หมายเหตุ:

  • ขณะเชื่อมโยงแถวคำถามกับแบบทดสอบ คุณจะต้องทำการแก้ไขภายในแถวคำถามก่อนเผยแพร่แบบทดสอบให้ทำ แม้ว่าคุณจะสามารถแก้ไขแถวคำถามได้หลังการเผยแพร่แบบทดสอบ แต่ผู้เรียนที่เปิดหรือทำแบบทดสอบไปแล้วจะไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ซึ่งอาจส่งผลต่อเกรดของผู้เรียน ผู้เรียนที่เริ่มแบบทดสอบหลังมีการแก้ไขจะเห็นข้อมูลอัพเดตที่คุณทำไว้
  • คำถามที่เชื่อมโยงกับแถวคำถามจะไม่สามารถปรับเกรดได้ เนื่องจากอาจถูกใช้กับแบบทดสอบมากกว่าหนึ่งชุด

เปิดแบบทดสอบ

เปิดแบบทดสอบ

จากส่วนการสืบค้นเนื้อหาบทเรียน ให้คลิกที่ลิงค์ แบบทดสอบ (Quizzes)

เพิ่มแบบทดสอบ

เพิ่มแบบทดสอบ

คลิกที่ปุ่ม เพิ่มแบบทดสอบ (Add Quiz)

เลือกเอนจินแบบทดสอบ

เลือกเอนจินแบบทดสอบ

หากบทเรียนของคุณมีแบบทดสอบใหม่ที่เปิดใช้งานไว้ คุณจะต้องเลือกเอนจินแบบทดสอบ

จัดทำแบบทดสอบคลาสสิคโดยคลิกที่ตัวเลือก แบบทดสอบคลาสสิค (Classic Quizzes) [1]

เลือกแบบทดสอบใหม่โดยคลิกที่ตัวเลือก แบบทดสอบใหม่ (New Quizzes) [2]

บันทึกการเลือกเอนจินแบบทดสอบของคุณสำหรับบทเรียนนี้โดยคลิกที่ช่องทำเครื่องหมาย จดจำตัวเลือกของฉันสำหรับบทเรียนนี้ (Remember my choice for this course) [3]

จากนั้นคลิกที่ปุ่ม ส่ง (Submit) [4]

หมายเหตุ:

แก้ไขรายละเอียดแบบทดสอบ

แก้ไขรายละเอียดแบบทดสอบ

จากแท็บ รายละเอียด ให้กรอกชื่อแบบทดสอบของคุณ [1] จาก Rich Content Editor [2] ให้นำเสนอแบบทดสอบของคุณที่มีข้อความกำหนดรูปแบบแล้ว หรือภาพ วิดีโอและตัวอย่างสมการทางคณิตศาสตร์ คุณสามารถใช้เครื่องมือแสดงความเห็นในสื่อเพื่อบันทึกข้อมูลแนะนำแบบทดสอบของคุณ

กรอกรายละเอียดที่เหลือของแบบทดสอบ [3]

เพิ่มกลุ่มคำถามใหม่

เพิ่มกลุ่มคำถามใหม่

คลิกที่แท็บ คำถาม [1] คลิกที่ปุ่ม กลุ่มคำถามใหม่ [2]

จัดทำรายละเอียดกลุ่ม

จัดทำรายละเอียดกลุ่ม

กำหนดชื่อกลุ่มคำถามของคุณ [1] พิจารณาจำนวนคำถามที่คุณต้องการให้ Canvas สุ่มเลือกจากลุ่ม [2] และจำนวนคะแนนที่กำหนดให้สำหรับแต่ละคำถาม [3]

กลุ่มคำถามแบบทดสอบจะไม่ถูกกำหนดชื่ออัตโนมัติสำหรับผู้สอน เพิ่มชื่อกำหนดเองสำหรับกลุ่มคำถามสำหรับแบบทดสอบของคุณ แล้วกรอกชื่อในฟิลด์ข้อความของกลุ่ม ชื่อกำหนดเองสามารถช่วยให้คุณระบุกลุ่มคำถามสำหรับแบบทดสอบได้ง่ายขึ้น

ไม่ว่าชื่อกลุ่มคำถามจะเป็นอะไร ผู้เรียนจะเห็นคำถามสำหรับแบบทดสอบตามลำดับตัวเลข (เช่น คำถามที่ 1 คำถามที่ 2)

หมายเหตุ:

  • ค่าคะแนนแบบทดสอบรองรับทศนิยมสูงสุดสองหลัก การกรอกทศนิยมมากกว่าสองหลักจะถูกปัดเศษเป็นค่าคะแนนในหลักที่สองที่ใกล้เคียงที่สุด
  • หากคุณกำหนดกลุ่มคำถามเพื่อเลือกคำถามแบบสุ่มจากแถวคำถาม แถวคำถามและคำถามจะไม่ถูกรวมอยู่ในการส่งออกแบบทดสอบ ไฟล์ QTI จะดาวน์โหลดรายละเอียดแบบทดสอบ แต่จะไม่รวมคำถามเข้ามาด้วย
ลิงค์ไปยังแถวคำถาม

คลิกที่ลิงค์ เชื่อมโยงไปยังแถวคำถาม

ค้นหาแถวคำถาม

ค้นหาแถวคำถาม

เลือกแถวคำถามที่คุณต้องการอ้างอิงในแบบทดสอบของคุณ [1] คลิกที่ปุ่ม เลือกแถว [2]

จัดทำกลุ่ม

จัดทำกลุ่ม

ยืนยันว่าแถวคำถามของคุณเชื่อมโยงแล้วกับกลุ่มคำถาม [1] คลิกที่ปุ่ม จัดทำกลุ่ม [2]

แก้ไขกลุ่มคำถาม

แก้ไขกลุ่มคำถาม

แก้ไขจำนวนคำถามที่จะเลือกจากกลุ่มหรือแก้ไขคะแนนที่จัดสรรโดยคลิกที่ไอคอน แก้ไข [1] ลบกลุ่มคำถามโดยคลิกที่ไอคอน ลบ [2]

บันทึกแบบทดสอบ

บันทึกแบบทดสอบ

คลิกที่ปุ่ม บันทึก (Save) เพื่อบันทึกผลงานของคุณและแสดงตัวอย่างแบบทดสอบ

หมายเหตุ: คุณไม่ควรเผยแพร่แบบทดสอบของคุณจนกว่าจะเป็นผลงานขั้นสุดท้ายแล้ว หากคุณพร้อมเผยแพร่แบบทดสอบของคุณและนำเสนอกับผู้เรียน ให้คลิกที่ปุ่ม บันทึกและเผยแพร่ (Save & Publish)

แสดงตัวอย่างและเผยแพร่แบบทดสอบ

แสดงตัวอย่างและเผยแพร่แบบทดสอบ

คลิกที่ปุ่ม แสดงตัวอย่าง (Preview) [1] เพื่อดูว่าผู้เรียนใดที่จะเห็นเมื่อทำแบบทดสอบ หากการแสดงตัวอย่างแสดงแบบทดสอบในรูปแบบที่คุณต้องการ ให้คลิกที่ปุ่ม เผยแพร่ (Publish) [2]

หมายเหตุ: แม้ว่าคุณจะสามารถแก้ไขแบบทดสอบได้หลังการเผยแพร่ แต่ผู้เรียนที่เปิดหรือทำแบบทดสอบไปแล้วจะไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ซึ่งอาจส่งผลต่อเกรดของผู้เรียน

Previous Article ฉันจะจัดทำแถวคำถามในบทเรียนได้อย่างไร
Next Article จะจัดทำแบบทดสอบพร้อมคำถามแยกเฉพาะได้อย่างไร