Canvas Guides (Thai)

ฉันจะขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับ Canvas ในฐานะผู้สอนได้อย่างไร

Updated

คุณสามารถขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับ Canvas ได้โดยใช้เมนู ความช่วยเหลือ (Help) เมนู ความช่วยเหลือ (Help) จะจัดทำรายการทรัพยากรต่าง ๆ สำหรับคุณเกี่ยวกับ Canvas ซึ่งก็จะเป็นไปตามแต่บทบาทผู้ใช้ของคุณ Canvas จะแสดงลิงค์ตามบทบาทในการลงทะเบียนทั้งหมด ตัวอย่างเช่น หากคุณได้รับการขึ้นทะเบียนไว้ว่าเป็นผู้เรียน แต่ก็มีบทบาทเป็นผู้สอนอยู่ด้วยอย่างน้อยหนึ่งบทเรียน เมนู ความช่วยเหลือ (Help) นี้ก็จะแสดงลิงค์ที่มีให้ทั้งสำหรับผู้เรียนและผู้สอน

บทนี้จะกล่าวถึงลิงค์สำหรับความช่วยเหลือเริ่มต้นที่อาจมีให้อยู่ในเมนู ความช่วยเหลือ (Help) สำหรับสถาบันของคุณ

หมายเหตุ: อาจไม่มีเมนู ความช่วยเหลือ (Help) ให้ใช้งาน ขึ้นอยู่กับสถาบันของคุณ

เปิดความช่วยเหลือ (Help)

เปิดความช่วยเหลือ (Help)

จากส่วนการสืบค้นเนื้อหาส่วนกลาง (Global Navigation) ให้คลิกที่ลิงค์ ความช่วยเหลือ (Help)

หมายเหตุ: ชื่อลิงค์ความช่วยเหลือและไอคอนอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสถาบันของคุณ

ดูลิงค์เริ่มต้น

จะมีลิงค์สำหรับความช่วยเหลือหรือข้อเสนอแนะให้ไว้เริ่มต้นอยู่แปดลิงค์ได้แก่

 • ค้นหาคู่มือ Canvas (Search the Canvas Guides) [1]: ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติการใช้งานภายใน Canvas ในคู่มือ Canvas
 • แหล่งข้อมูล Canvas COVID-19 (COVID-19 Canvas Resources) [2]: ผู้ใช้สามารถดูแหล่งข้อมูลสำหรับการเรียนการสอนออนไลน์ได้
 • คู่มือการประชุมสำหรับห้องเรียนทางไกล (Conference Guides for Remote Classrooms) [3]: ผู้ใช้สามารถดูและค้นหาคู่มือและแหล่งข้อมูลสำหรับการใช้การประชุม (Conferences) ในห้องเรียนทางไกลและการเรียนรู้ออนไลน์
 • แจ้งปัญหา (Report a Problem) [4]: ส่งปัญหาเกี่ยวกับ Canvas ให้กับทีมให้บริการของเรา
 • ไซต์บริการฝึกอบรม (Training Services Portal) [5]: เข้าไปยังวิดีโอฝึกอบรมและบทเรียน Canvas
 • ถามกลุ่ม (ผู้ที่ไม่ใช่ผู้เรียนเท่านั้น) [Ask the Community (Non-Students Only)] [6]: แลกเปลี่ยนความคิดและวิธีแก้ปัญหาเกี่ยวกับฟังก์ชั่นการทำงานของ Canvas กับผู้เชี่ยวชาญด้าน Canvas และเหล่าผู้ใช้ Canvas
 • ส่งข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณสมบัติการใช้งาน (Submit a Feature Idea) [7]: ส่งข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางต่าง ๆ เพื่อให้ Canvas ดียิ่งขึ้น
 • แสดงทัวร์ต้อนรับ (Show Welcome Tour) [8]: เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Canvas โดยดู ทัวร์ต้อนรับ (Welcome Tour)
ดูลิงค์กำหนดเอง

สถาบันของคุณอาจจัดลำดับใหม่หรือลบลิงค์ที่มีมาให้เริ่มต้น

สถาบันของคุณอาจลบหรือแก้ไขลิงค์ที่แสดงเป็นลิงค์ที่นำเสนอ [1] และลิงค์ที่มีฉลากกำกับ ใหม่ (New) [2]

ท้ายสุด สถาบันของคุณสามารถรวมลิงค์กำหนดเองไว้ในเมนู ความช่วยเหลือ (Help) [3] ลิงก์กำหนดเองอาจรวมถึงเพจไปยังหมายเลขโทรศัพท์ ข้อมูลให้บริการ และทรัพยากรข้อมูลอื่น ๆ

ค้นหาคู่มือ Canvas

ค้นหาคู่มือ Canvas

ลิงค์ ค้นหาคู่มือ Canvas (Search the Canvas Guides) จะช่วยให้ผู้ใช้สามารถค้นหาข้อมูลในเอกสารการใช้งาน Canvas เกี่ยวกับคุณสมบัติการใช้งานต่าง ๆ ใน Canvas

ทรัพยากรข้อมูลของ Canvas เกี่ยวกับ COVID-19

ทรัพยากรข้อมูลของ Canvas เกี่ยวกับ COVID-19

ลิงค์ ทรัพยากรข้อมูลของ Canvas เกี่ยวกับ COVID-19 (COVID-19 Canvas Resources) ช่วยให้ผู้ใช้สามารถดูคำแนะนำในการจัดทำเนื้อหาบทเรียนใน Canvas

ดูแหล่งทรัพยากรสำหรับการประชุมทางเว็บ

ดูแหล่งทรัพยากรสำหรับการประชุมทางเว็บ

ลิงค์ คู่มือการประชุมสำหรับห้องเรียนทางไกล (Conference Guides for Remote Classrooms) ช่วยให้ผู้ใช้สามารถ ใช้งานคู่มือและทรัพยากรข้อมูลสำหรับการใช้การประชุมทางเว็บในห้องเรียนทางไกลและบทเรียนออนไลน์ อาจไม่มีลิงค์นี้ปรากฏอยู่ในเมนู ความช่วยเหลือ (Help) ของ Canvas ของคุณ

แจ้งปัญหา

แจ้งปัญหา

ลิงค์ แจ้งปัญหา (Report a Problem) ช่วยให้ผู้ใช้สามารถแจ้งปัญหาต่าง ๆ ใน Canvas ได้

คุณสามารถหาคำตอบได้เร็วขึ้นสำหรับคำถามที่คุณมีจากคู่มือ Canvas แต่ถ้าคุณไม่พบคำตอบ คุณสามารถส่งตั๋ว (Ticket) รับความช่วยเหลือได้

ส่งตั๋วรับบริการ

ส่งตั๋วรับบริการ

ในฟิลด์หัวเรื่อง (Subject) [1] ให้กรอกหัวเรื่องสำหรับตั๋วรับบริการของคุณ

ในฟิลด์รายละเอียด (Description) [2] ให้อธิบายปัญหาที่คุณพบใน Canvas โปรดให้รายละเอียดมากที่สุดเพื่อช่วยในการแก้ไขปัญหา หากคุณส่งตั๋วรับบริการบ่อย คุณอาจต้องใช้โปรแกรมจับภาพหน้าจอเพื่อจัดทำลิงค์ออนไลน์ไปยังภาพหรือจัดทำบทสรุปแบบวิดีโอ อย่างไรก็ตาม หากคุณไม่สะดวกในการใช้ลิงค์ออนไลน์ คุณสามารถส่งไฟล์แนบได้ในภายหลัง หากจำเป็น และเมื่อคุณส่งตั๋วรับบริการแล้ว คุณจะได้รับอีเมลจากทีมงานให้บริการ คุณสามารถตอบกลับอีเมลพร้อมไฟล์แนบได้ตามต้องการ

ในเมนูแสดงรายการ [3] ให้เลือกข้อความที่กล่าวถึงผลกระทบของปัญหาที่มีต่อคุณได้ดีที่สุด:

 • แค่คำถาม ความเห็น แนวคิดหรือข้อเสนอแนะทั่ว ๆ ไป
 • ฉันต้องการความช่วยเหลือ แต่ไม่เร่งด่วนอะไร
 • บางอย่างไม่ครบถ้วน แต่ฉันสามารถจัดการได้ในตอนนี้
 • ฉันไม่สามารถดำเนินการใด ๆ ได้จนกว่าจะได้รับการติดต่อกลับจากคุณ
 • กรณีฉุกเฉินอย่างยิ่ง

เมื่อเลือกเสร็จ ให้คลิกที่ปุ่ม ส่งตั๋วรับบริการ (Submit Ticket) [4]

คุณจะได้รับการตอบกลับโดยเร็วที่สุด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับตารางการให้บริการของสถาบันของคุณ

เปิดไซต์บริการด้านการฝึกอบรม

เปิดไซต์บริการด้านการฝึกอบรม

ลิงค์ ไซต์บริกาด้านการรฝึกอบรม (Training Services Portal) ช่วยให้ผู้ใช้สามารถ ใช้งานไซต์บริกาด้านการรฝึกอบรม (Training Services Portal) ซึ่งจะมีทรัพยากรข้อมูลสำหรับการฝึกอบรมแบบเรียนรู้ด้วยตนเองในหัวข้อต่าง ๆ ของ Canvas

ถามกลุ่ม

ถามกลุ่ม

ลิงค์ ถามกลุ่ม (Ask the Community) ช่วยให้ผู้ใช้ที่มีบทบาทเป็นผู้สอน ผู้ช่วยสอน หรือผู้ออกแบบสามารถทำงานร่วมกันกับสมาชิกคนอื่น ๆ ของกลุ่ม Canvas เพื่อหาคำตอบสำหรับคำถามเกี่ยวกับ Canvas ได้ ลิงค์นี้จะเปลี่ยนเส้นทางไปยัง ส่วนการค้นหาคำตอบ (Find Answer) ในกลุ่ม Canvas (Canvas Community)

แจ้งขอคุณสมบัติการทำงาน

แจ้งขอคุณสมบัติการทำงาน

ลิงค์ ส่งข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณสมบัติการใช้งาน (Submit a Feature Idea) ช่วยให้ผู้ใช้สามารถ ส่งความคิดที่น่าสนใจต่าง ๆ ไปให้ Canvas ได้ ลิงค์นี้จะเปลี่ยนเส้นทางไปยัง ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณสมบัติการใช้งาน (Feature Ideas) ในกลุ่มภายใน Canvas

แสดงทัวร์ต้อนรับ

เดสก์ทอป
แสดงทัวร์ต้อนรับ

ลิงค์ แสดงทัวร์ต้อนรับ (Show Welcome Tour) จะแสดงวิธีตั้งค่าการแจ้งข้อมูล แหล่งข้อมูลที่สอนวิธีเผยแพร่เนื้อหาบทเรียนออนไลน์ และวิธีใช้งานคู่มือ Canvas

ดูหมายเหตุการเผยแพร่

ดูหมายเหตุการเผยแพร่

หากสถาบันของคุณเปิดใช้งานไว้ คุณจะสามารถดูลิงค์หมายเหตุการเผยแพร่ได้จากเมนูความช่วยเหลือ (Help) หมายเหตุการเผยแพร่ระบุคุณสมบัติการทำงานใหม่และที่มีการอัพเดตที่เพิ่มไปยังอินเทอร์เฟซของ Canvas เมนูความช่วยเหลือ (Help) จะแสดงหมายเหตุการเผยแพร่สิบรายการล่าสุดที่โพสต์ไว้สำหรับบทบาทผู้สอน นอกจากนี้คุณยังสามารถดูหมายเหตุสำหรับผู้ดูแลระบบและผู้สังเกตการณ์ หากคุณได้รับการจัดสรรบทบาทเหล่านี้ภายในบทเรียน

ดูเอกสารหมายเหตุการเผยแพร่โดยคลิกที่ลิงค์การเผยแพร่ [1] เอกสารจะมีข้อมูลสรุปของผู้ใช้เกี่ยวกับการเผยแพร่ที่เกี่ยวข้องกับผู้สอน เมนูความช่วยเหลือ (Help) ยังครอบคลุมรายละเอียดอย่างย่อ [2] และวันที่เผยแพร่หมายเหตุการเผยแพร่ [3]

เมนูความช่วยเหลือ (Help) จะแสดงตราสัญลักษณ์พร้อมเลขกำกับสำหรับหมายเหตุการเผยแพร่ที่ยังไม่ได้เปิดดู [4] ซ่อนตราสัญลักษณ์แบบมีตัวเลขกำกับโดยคลิกที่ปุ่ม แสดงตราสัญลักษณ์สำหรับหมายเหตุการเผยแพร่ใหม่ (Show badges for new release notes) [5]

หมายเหตุ: ตัวเลือกคุณสมบัติการทำงานจะไม่มีการกล่าวถึงในหมายเหตุการเผยแพร่จนกว่าคุณสมบัตินี้จะกลายเป็นค่าเริ่มต้นสำหรับผู้ใช้ทั้งหมด

Previous Article ฉันจะปรับแต่งรายการบทเรียนของฉันในฐานะผู้สอนได้อย่างไร
Next Article ฉันจะดูบทเรียนโปรดใน แผงข้อมูลมุมมองการ์ด (Card View Dashbaord) ในฐานะผู้สอนได้อย่างไร