Canvas Guides (Thai)

จะดูประวัติการซิงค์สำหรับบทเรียนพิมพ์เขียวในฐานะผู้สอนได้อย่างไร

Updated

หากคุณลงทะเบียนในบทเรียนพิมพ์เขียวในฐานะผู้สอน คุณสามารถซิงค์การเปลี่ยนแปลงของเนื้อหาพิมพ์เขียวไปยังบทเรียนที่เชื่อมโยงไว้ หลังจากทำการซิงค์ข้อมูลในบทเรียนพิมพ์เขียวกับบทเรียนที่เชื่อมโยงไว้ ข้อมูลการซิงค์จะถูกบันทึกไว้ในเพจ ประวัติการซิงค์ คุณสามารถดู ประวัติการซิงค์ เพื่อดูข้อมูลการซิงค์ก่อนหน้าและรายละเอียดเกี่ยวกับการซิงค์ข้อมูล

เพจ ประวัติการซิงค์ จะบันทึกข้อมูลการซิงค์ห้ารอบล่าสุดไปยังบทเรียนพิมพ์เขียว

หมายเหตุ:

  • บทเรียนที่เชื่อมโยงไว้จะแสดงข้อมูลการซิงค์พิมพ์เขียวล่าสุดใน ค่าปรับตั้งบทเรียน
  • หากประวัติการซิงค์ไม่ได้แสดงรายละเอียดการซิงค์ใด ๆ แสดงว่าบทเรียนพิมพ์เขียวกำลังถูกซิงค์ไปยังบทเรียนที่เชื่อมโยงไว้โดยผู้ดูแลระบบ ประวัติการซิงค์สำหรับซิงค์ข้อมูลการเชื่อมโยงจะแสดงวันที่และเวลาที่มีการซิงค์ข้อมูล แต่จะไม่รายละเอียดเพิ่มเติมใด ๆ

เปิดบทเรียน

เปิดบทเรียน

จากส่วนการสืบค้นเนื้อหาส่วนกลาง คลิกที่ลิงค์ บทเรียน (Courses) [1] จากนั้นคลิกที่ชื่อของบทเรียน [2]

เปิดประวัตการซิงค์

เปิดแถบรายการด้านข้างสำหรับพิมพ์เขียวหน้าหลัก

จากเพจหน้าหลักบทเรียน ให้คลิกที่แท็บแถบรายการด้านข้างสำหรับพิมพ์เขียว [1] แล้วคลิกที่ลิงค์ ประวัติการซิงค์ [2]

หมายเหตุ: คุณสามารถเรียกใช้แถบรายการด้านข้างสำหรับพิมพ์เขียวได้จากเพจการสืบค้นเนื้อหาบทเรียนทุกหน้า

ดูประวัติการซิงค์

ดูประวัติการซิงค์

เพจ ประวัติการซิงค์ จะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับการซิงค์ห้ารอบล่าสุดไปยังบทเรียนพิมพ์เขียว เพจนี้จะแสดงวันที่และเวลาในการซิงค์ [1] จำนวนการเปลี่ยนแปลง [2] และชื่อของผู้ใช้ที่ซิงค์การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว [3]

หากข้อความถูกแทรกไว้ด้วยในการแจ้งข้อมูล ข้อความนี้จะปรากฏขึ้นเหนือรายการการเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่มีการซิงค์ [4]

สำหรับการเชื่อมโยงบทเรียนที่ดำเนินการโดยผู้ดูแลระบบ ประวัติการซิงค์จะแสดงวันที่และเวลาที่มีการซิงค์ แต่จะไม่มีการระบุรายละเอียดเกี่ยวกับการซิงค์ดังกล่าว

ดูรายละเอียดการซิงค์

ดูรายละเอียดการซิงค์

เพจ ประวัติการซิงค์ จะแสดงเนื้อหาเฉพาะที่ถูกซิงค์ไว้ ออบเจคต์เนื้อหาแต่ละส่วนจะแสดงสถานะการซิงค์ของออบเจคต์ที่เกี่ยวข้อง (ล็อคหรือปลดล็อค) [1] ชื่อรายการเนื้อหา [2] ประเภทออบเจคต์เนื้อหา [3] การเปลี่ยนแปลงเนื้อหา [4] หรือสถานะการปรับใช้ข้อมูลที่ซิงค์ [5]

สามารถจัดทำ อัพเดตหรือลบข้อมูลการเปลี่ยนแปลงสำหรับเนื้อหาได้ การเปลี่ยนแปลงที่อัพเดตไว้ใช้ระบุว่ามีการเปลี่ยนแปลงในเนื้อหาปัจจุบัน

ดูข้อยกเว้นสำหรับการซิงค์

ดูข้อยกเว้นสำหรับการซิงค์

เพจ ประวัติการซิงค์ อาจแสดงรายการพร้อมข้อยกเว้นในการซิงค์ข้อมูล ข้อยกเว้นจะเกิดขึ้นเมื่อเนื้อหาไม่มีการซิงค์เนื่องจากเนื้อหาถูกแก้ไขในบทเรียนที่เชื่อมโยงไว้ก่อนซิงค์บทเรียนพิมพ์เขียว

ข้กยกเว้นจะถูกแจ้งไว้จากสัญลักษณ์ข้อยกเว้น [1] พร้อมกับจำนวนข้อยกเว้น

ดูบทเรียนที่มีข้อยกเว้นโดยคลิกที่ไอคอนลูกศรติดกับชื่อรายการเนื้อหา [2] รายละเอียดแบบขยายแสดงเทอมและชื่อบทเรียน

ปิดประวัติการซิงค์

ปิดประวัติการซิงค์

เมื่อสิ้นสุดการดูเพจประวัติการซิงค์เสร็จสิ้นแล้ว ให้คลิกที่ปุ่ม เสร็จสิ้น

Previous Article จะซิงค์เนื้อหาบทเรียนในบทเรียนพิมพ์เขียวในฐานะผู้สอนได้อย่างไร
Next Article จะดูข้อมูลซิงค์พิมพ์เขียวสำหรับบทเรียนที่เชื่อมโยงกับบทเรียนพิมพ์เขียวได้อย่างไร