Canvas Guides (Thai)

จะใช้หน้าหลักบทเรียน (Course Home Page) ในฐานะผู้สอนได้อย่างไร

Updated

หากคุณลงทะเบียนในบทเรียนในฐานะผู้สอน หน้าหลักของบทเรียน (Course Home Page) จะเป็นหน้าแรกที่ผู้เรียนเห็นเมื่อเปิดบทเรียน หน้าหลัก (Home Page) ยังช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจว่าพวกเขาจะสามารถไปยังส่วนต่าง ๆ ในบทเรียนได้อย่างไร คุณสามารถปรับแต่งหน้าหลัก (Home Page) เพื่อจัดทำกระบวนงานเฉพาะสำหรับผู้เรียนของคุณ

เพื่อให้คุณทราบวิธีการสืบค้นเนื้อหาบทเรียนใน Canvas บทเรียนนี้จะใช้บทเรียนที่มีอยู่แล้ว เรียนรู้วิธีการจัดทำบทเรียนใหม่ได้จากบทเรียน จัดทำเชลล์บทเรียนใหม่

หมายเหตุ: หากสถาบันของคุณเปิดใช้งาน คำแนะนำในการตั้งค่าบทเรียน (Course Setup Tutorial) ไว้, เพจในบทเรียน เช่น ภารกิจ (Assignments) และการพูดคุย (Discussions) จะปรับขนาดเต็มความกว้างสูงสุดของเบราเซอร์และลดพื้นที่ว่างในแถบรายการด้านข้างให้เหลือน้อยที่สุด การปรับเปลี่ยนนี่จะมีผลกับผู้ใช้ทุกรายในสถาบันของคุณ

ดูหน้าหลักของบทเรียน

ดูหน้าหลักของบทเรียน

หน้าหลักของบทเรียน (Course Home Page) จะเกี่ยวโยงกับการสืบค้นเนื้อหาบทเรียน (Course Navigation) [1] พื้นที่เนื้อหา [2] และแถบรายการด้านข้าง [3]

หากต้องการดูหน้าหลักของบทเรียนในฐานะผู้เรียน ให้คลิกที่ปุ่ม มุมมองผู้เรียน (Student View)

หมายเหตุ:

  • หากคุณดู Canvas ด้วยหน้าจอเล็ก ๆ เนื้อหาในแถบรายการด้านข้างจะจัดตำแหน่งอยู่ชิดด้านล่างสุดของเพจ
  • หากลิงค์สืบค้นเนื้อหาบทเรียนสำหรับเพจถูกปิดใช้งานและซ่อนจากผู้เรียน ปุ่ม มุมมองผู้เรียน จะไม่ปรากฏขึ้น

ดูการสืบค้นเนื้อหาบทเรียน

ดูการสืบค้นเนื้อหาบทเรียน

หน้าหลักของบทเรียน (Course Home Page) สามารถเปิดดูได้จากลิงค์ หน้าหลัก (Home) ของส่วนการสืบค้นเนื้อหาบทเรียน (Course Navigation)

การสืบค้นเนื้อหาบทเรียน (Course Nagivation) จะมีลิงค์ที่ช่วยให้คุณและผู้เรียนของคุณไปยังตำแหน่งที่ต้องการในบทเรียน ในฐานะผู้สอน คุณสามารถปรับแต่งได้ว่าจะให้แสดงลิงค์อะไรในบทเรียนของคุณ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ เมนูสำหรับการสืบค้นเนื้อหาบทเรียน (Course Navigation)

ย่อเมนูการสืบค้นเนื้อหาบทเรียน

ย่อเมนูการสืบค้นเนื้อหาบทเรียน

ขยายหรือย่อเมนูการสืบค้นเนื้อหาบทเรียน (Course Navigation) โดยคลิกที่ไอคอนเมนู

ดูพื้นที่เนื้อหา

ดูพื้นที่เนื้อหา

เนื้อหาในหน้าหลัก (Home Page) (และเนื้อหาใน Canvas ทั้งหมด) จะแสดงอยู่ในพื้นที่เนื้อหานี้

เนื้อหาอาจเป็นเพจ หลักสูตร การพูดคุย ประกาศ แบบทดสอบ หรือเนื้อหาที่นำเข้าตามที่กำหนดโดยเค้าโครง หน้าหลักของบทเรียน (Course Home Page) ของคุณ [1] หน้าหลัก (Home Page) ของคุณยังอาจถูกกำหนดให้แสดงประกาศล่าสุด ไว้ที่ด้านบนสุดของเพจได้ด้วย [2] เนื้อหายังสามารถแสดง สตรีมกิจกรรมสำหรับบทเรียน (Course Activity Stream)

เนื้อหาในหน้าหลัก (Home Page) ยังกำหนดกลุ่มย่อยต่าง ๆ ที่จะแสดงในแถบรายการด้านข้างได้ด้วย

ดูตัวบอกตำแหน่ง

ดูตัวบอกตำแหน่ง

ตัวบอกตำแหน่ง (Breadcrumbs) จะปรากฏอยู่เหนือพื้นที่เนื้อหาของบทเรียน

ในขณะที่คุณดูเนื้อหาบทเรียนจากหน้าหลัก (Home Page) ของคุณ ตัวบอกตำแหน่งจะทิ้งร่องรอยไว้เพื่อแสดงให้เห็นว่าคุณอยู่ตรงไหนภายในบทเรียน คุณสามารถตามลิงค์เหล่านี้ย้อนกลับไปยังเนื้อหาบทเรียนก่อนหน้าได้

หมายเหตุ: หากคุณกำหนดชื่อเล่นสำหรับบทเรียน ตัวบอกตำแหน่งจะแสดงชื่อเล่นสำหรับบทเรียนดังกล่าว ไม่เช่นนั้น ตัวบอกตำแหน่งจะแสดงรหัสบทเรียนแทน

ดูแถบรายการด้านข้าง

ดูแถบรายการด้านข้าง

แถบรายการด้านข้างจะทำงานเหมือนกับ แถบรายการด้านข้างของแผงข้อมูล (Dashboard) แต่จะแสดงเฉพาะเนื้อหาสำหรับบทเรียนใดบทเรียนหนึ่งโดยเฉพาะ พร้อมกับตัวเลือกเพิ่มเติม

ด้านบนของแถบรายการด้านข้าง [1] จะมีเครื่องมือต่าง ๆ ของบทเรียนสำหรับจัดการบทเรียนของคุณ

ด้านล่างของแถบรายการด้านข้าง [2] จะมีรายการสิ่งที่ต้องทำ (To Do) นอกเหนือจากหัวข้ออื่น ๆซึ่งจะขึ้นอยู่กับเค้าโครงที่คุณกำหนดไว้สำหรับหน้าหลักของบทเรียน (Course Home Page)

ดูเครื่องมือสำหรับบทเรียน

ดูเครื่องมือสำหรับบทเรียน

ในหัวข้อเครื่องมือสำหรับบทเรียนของแถบรายการด้านข้าง คุณสามารถจัดการหน้าหลักบทเรียน (Course Home Page) ของคุณ นอกเหนือจากการดูปุ่มใช้งานต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์สำหรับบทเรียนของคุณ

หากต้องการเปลี่ยนเค้าโครงหน้าหลักบทเรียน ให้คลิกที่ปุ่ม เลือกหน้าหลัก (Choose Home Page) [1]

หากหน้าหลัก (Home Page) ของบทเรียนของคุณแสดงเพจอื่นที่ไม่ใช่ สตรีมกิจกรรมสำหรับบทเรียน (Course Activity Stream) สามารถดูกิจกรรมล่าสุดโดยคลิกที่ปุ่ม ดูสตรีมบทเรียน (View Course Stream) [2] กิจกรรมล่าสุดจะแสดงทั้งกิจกรรมล่าสุดและเหตุการณ์ต่าง ๆ ในบทเรียนเกี่ยวกับภารกิจ ประกาศ การพูดคุย และการพูดคุย เมื่อตั้งหน้าหลัก (Home Page) เป็น สตรีมกิจกรรมสำหรับบทเรียน (Course Activity Stream) ปุ่มนี้จะไม่ปรากฏขึ้น

หากแถบรายการด้านข้างของคุณมีปุ่ม รายการตรวจสอบการตั้งค่าบทเรียน (Course Setup Checklist) [3] คุณสามารถดูรายการตรวจสอบเพื่อช่วยกรอกข้อมูลเกี่ยวกับบทเรียนของคุณได้ หมายเหตุ: หากคุณมองไม่เห็นลิงค์รายการตรวจสอบการตั้งค่าบทเรียน (Course Setup Checklist) แสดงว่าสถาบันของคุณเปิดใช้งาน ข้อมูลแนะนำการตั้งค่าของ Canvas ไว้แทน

หากต้องการจัดทำประกาศใหม่, ให้คลิกที่ปุ่ม ประกาศใหม่ (New Announcement) [4]

หลังจากเผยแพร่บทเรียนของคุณและผู้เรียนได้เริ่มเข้าร่วมในบทเรียนแล้ว คุณสามารถสืบค้นข้อมูลวิเคราะห์สำหรับบทเรียนของคุณ ได้จากปุ่ม ดูข้อมูลวิเคราะห์บทเรียน (View Course Analytics) [5] การดูข้อมูลวิเคราะห์บทเรียนต้องอาศัยสิทธิ์อนุญาตจากผู้ดูแลระบบ Canvas ของคุณ

หากต้องการจัดการการแจ้งข้อมูลของบทเรียนสำหรับบทเรียนใด, ให้คลิกที่ปุ่ม ดูการแจ้งข้อมูลบทเรียน (View Course Notifications) [6] ค่าปรับตั้งการแจ้งข้อมูลบทเรียนจะมีผลเฉพาะกับบทเรียนที่ถูกกำหนดไว้

ดูกลุ่มย่อยในแถบรายการด้านข้าง

ดูกลุ่มย่อยในแถบรายการด้านข้าง

แถบรายการด้านข้างจะแสดงหัวข้อ สิ่งที่ต้องทำ (To Do) เสมอ ซึ่งจะแสดงให้เห็นรายการทั้งหมดที่ต้องให้เกรดใน Canvas ไม่ว่าจะครบกำหนดเมื่อใดก็ตาม แต่ละรายการในรายการสิ่งที่ต้องทำ (To Do) จะแสดงชื่อภารกิจ จำนวนคะแนน และวันที่ครบกำหนดของภารกิจ บางภารกิจอาจแสดงวันครบกำหนดหลายวัน รายการต่าง ๆ นั้นจะแสดงอยู่ในหัวข้อนี้เป็นเวลาสี่สัปดาห์ อย่างไรก็ตาม ภารกิจแบบที่ไม่ได้ให้เกรดหรือไม่ต้องการให้ส่งทางออนไลน์จะแสดงจนถึงวันครบกำหนดเท่านั้น

แถบรายการด้านข้างยังอาจมีหัวข้ออื่น ๆ [2] ขึ้นอยู่กับเค้าโครงของหน้าหลักของบทเรียน (Course Home Page) ของคุณ ตัวเลือกแถบรายการด้านข้างเพิ่มเติม ได้แก่ เร็ว ๆ นี้ (Coming Up) หรือ รายการภารกิจ (Assignment) ปฏิทิน (Calendar) กลุ่มภารกิจ (Assignment Groups) และข้อเสนอแนะล่าสุด (Recent Feedback)

จัดการรายการในแถบรายการด้านข้าง

จัดการรายการในแถบรายการด้านข้าง

แต่ละรายการในหัวข้อนี้จะมีระบุว่าต้องให้เกรดกี่รายการ [1]

หากกลุ่มย่อยใดมีรายการมากกว่าที่แสดง จะมีลิงค์ปรากฏอยู่ใต้รายการซึ่งคุณสามารถใช้เพื่อดูรายการเพิ่มเติมได้ [2]

หากมีมากกว่า 100 รายการในหัวข้อ สิ่งที่ต้องทำ (To Do) คุณจะต้องลบรายการต่าง ๆ ออกก่อนจึงจะสามารถดูรายการใหม่ได้ หากต้องการลบรายการสิ่งที่ต้องทำ (To Do) ให้คลิกที่ไอคอนลบ [3]

หมายเหตุ: เมื่อลบรายการใดออกไปแล้ว จะสามารถกู้คืนรายการนั้นไปยังหัวข้อ สิ่งที่ต้องทำ (To Do) ได้ก็ต่อเมื่อได้รับผลงานจัดส่งใหม่สำหรับภารกิจนั้น หรือหากยังต้องมีการให้เกรดผลงานจัดส่งที่มีอยู่ของภารกิจนั้น

Previous Article ฉันจะจัดการลิงค์การสืบค้นเนื้อหาบทเรียน (Course Navigation) ได้อย่างไร
Next Article ตัวเลือกเค้าโครงใดที่มีจัดไว้ให้ในหน้าหลักของบทเรียนในฐานะผู้สอน