Canvas Guides (Thai)

ฉันจะจัดการลิงค์การสืบค้นเนื้อหาบทเรียน (Course Navigation) ได้อย่างไร

Updated

ในฐานะผู้สอน คุณสามารถควบคุมได้ว่าจะให้ลิงค์ใดปรากฏในการสืบค้นเนื้อหาบทเรียน (Course Navigation) Canvas มีชุดลิงค์การสืบค้นเนื้อหาบทเรียน (Course Navigation) เริ่มต้นที่แสดงเป็นค่าเริ่มต้นและไม่สามารถเปลี่ยนชื่อได้ อาจมีลิงค์อื่น ๆ จัดไว้ให้ซึ่งสามารถปรับแต่งได้ ขึ้นอยู่กับการกำหนดค่าบทเรียนของคุณ

ลิงค์ไปยังกลุ่มย่อยที่ไม่มีเนื้อหาและผู้เรียนไม่สามารถจัดทำเนื้อหาจะถูกซ่อนไว้อัตโนมัติสำหรับผู้เรียนและจะแสดงไอคอนการแสดงผล (Visibility) ให้ผู้สอนเห็น ตัวอย่างเช่น ถ้าไม่มีผลการเรียนรู้ที่กำหนดไว้สำหรับบทเรียน คุณจะเห็นลิงค์ผลลัพธ์ (Outcomes) พร้อมไอคอนการแสดงผล (Visibility) แต่ผู้เรียนจะไม่เห็นลิงค์ แอพจากภายนอกที่กำหนดค่าไว้อาจจัดทำลิงค์การสืบค้นเนื้อหาบทเรียน (Course Navigation) เพิ่มเติม

การปิดใช้งานลิงค์การสืบค้นเนื้อหาบทเรียนจะเป็นการเปลี่ยนเส้นทางดังนี้

  • ซ่อนไว้เท่านั้น (ไม่สามารถปิดใช้งานได้แต่ยังสามารถใช้งานได้ผ่าน URL โดยตรง): การพูดคุยและเกรด
  • เพจถูกปิดใช้งาน; เปลี่ยนเส้นทางไปยังหน้าหลัก (Home page): ประกาศ (Announcements) ภารกิจ (Assignments) การประชุม (Conferences) ความร่วมมือ (Collaboration) ไฟล์ (Files) หน่วยการเรียน (Modules) ผลลัพธ์ (Outcomes) แบบทดสอบ (Quizzes) เพจ (Pages) บุคคล (People) เกณฑ์การให้คะแนน (Rubrics) และหลักสูตร (Syllabus)
  • เพจถูกปิดการใช้งาน; จะไม่ปรากฏในส่วนการสืบค้น: ลิงค์ LTI เช่น การเข้าเรียน (Attendance) แชท (Chat) และ SCORM

การจัดลำดับใหม่และการซ่อนลิงค์การสืบค้นเนื้อหาบทเรียน (Course Navigation) สำหรับประกาศ (Announcements) ภารกิจ (Assignments) การพูดคุย (Discussions) และไฟล์ (Files) ยังมีผลต่อแท็บบทเรียนใน มุมมองบทเรียนแผงข้อมูล (Dashboard) สำหรับผู้ใช้ทั้งหมด นอกจากนี้ การปิดใช้งานลิงค์ไฟล์ (Files) จะเป็นการซ่อนแท็บไฟล์ (Files) ในเครื่องมือเลือกเนื้อหา (Content Selector) ใน Rich Content Editor สำหรับผู้เรียน

ลิงค์การสืบค้นเนื้อหาบทเรียนต่อไปนี้จะยังปรากฏแก่ผู้สอน แม้ว่าจะซ่อนหรือปิดใช้งานก็ตาม หน้าหลัก (Home) ประกาศ (Announcements) ภารกิจ (Assignments) ความร่วมมือ (Collaborations) การประชุม (Conferences) การพูดคุย (Discussions) ไฟล์ (Files) เกรด (Grades) หน่วยการเรียน (Modules) ผลลัพธ์ (Outcomes) เพจ (Pages) บุคคล (People) แบบทดสอบ (Quizzes) เกณฑ์การให้คะแนน (Rubrics) ค่าปรับตั้ง (Settings) และหลักสูตร (Syllabus)

หมายเหตุ:

  • ลิงค์การสืบค้นเนื้อหา (Navigation) ที่ไม่สามารถปิดใช้งานได้จำเป็นต้องใช้ URL เพื่อแสดงข้อมูลที่เกี่ยวข้องในส่วนอื่น ๆ ของ Canvas การใช้งานเพจที่ซ่อนไว้อาจถูกจำกัดเพิ่มเติมโดยการปรับสิทธิ์อนุญาตที่กำหนดของผู้เรียนใน Canvas ติดต่อผู้ดูแลระบบ Canvas ของคุณเพื่อขอความช่วยเหลือ
  • หากคุณปิดใช้งานลิงค์การสืบค้นเนื้อหาบทเรียน (Course Navigation) สำหรับเครื่องมือจากภายนอก ลิงค์จะไม่แสดงในรายการการสืบค้นเนื้อหาบทเรียน (Course Navigation) อีกต่อไป
  • หากลิงค์สืบค้นเนื้อหาบทเรียนสำหรับเพจถูกปิดใช้งานและซ่อนจากผู้เรียน ปุ่ม มุมมองผู้เรียน จะไม่ปรากฏขึ้น

เปิดค่าปรับตั้ง

เปิดค่าปรับตั้ง

ในส่วนการสืบค้นเนื้อหาบทเรียน ให้คลิกที่ลิงค์ ค่าปรับตั้ง (Settings)

เปิดการสืบค้น

เปิดการสืบค้น

คลิกที่แท็บ การสืบค้น (Navigation)

ลากและวางลิงค์การสืบค้น

คุณสามารถใช้ตัวเลือกลากและวางเพื่อจัดลำดับลิงค์การสืบค้นใหม่ได้ คลิกที่ลิงค์การสืบค้นที่คุณต้องการย้าย วางลิงค์การสืบค้นในตำแหน่งที่ต้องการโดยปล่อยเมาส์

ย้ายลิงค์การสืบค้น

คุณสามารถใช้ตัวเลือก ย้ายไปยัง (Move To) เพื่อจัดลำดับลิงค์การสืบค้นใหม่ได้ คลิกไอคอนตัวเลือก [1] แล้วเลือกลิงค์ย้าย (Move) [2]

หมายเหตุ: ตัวเลือก ย้ายไปยัง (Move To) จะย้ายเฉพาะลิงค์การสืบค้นภายในกลุ่มย่อยที่เกี่ยวข้อง (แสดงผลหรือซ่อนไว้) ต้องเปิดใช้งานรายการที่ซ่อนอยู่ก่อนจึงจะสามารถสั่งการระหว่างรายการการสืบค้นที่แสดงผล ไม่สามารถย้ายรายการที่ซ่อนอยู่ไปยังกลุ่มย่อยของลิงค์ที่เปิดใช้งานได้โดยตรงโดยใช้ตัวเลือก ย้ายไปยัง (Move To)

วางตำแหน่งลิงค์การสืบค้น

ในแถบรายการด้านข้าง ย้ายรายการสืบค้น (Move Navigation Item) ให้คลิกที่เมนูแสดงรายการ จัดวาง (Place) [1] เลือกการจัดวางลิงค์การสืบค้นที่คุณต้องการย้าย [2] คุณสามารถย้ายลิงค์เพื่อให้อยู่ที่ด้านบนสุดของรายการ ก่อนลิงค์การสืบค้นที่ต้องการ หลังลิงค์การสืบค้นเฉพาะรายการหรือที่ด้านล่างของรายการ

วางก่อนหรือหลัง

วางก่อนหรือหลัง

หากคุณเลือกตัวเลือก ก่อน (Before) หรือ หลัง (After) ให้คลิกที่เมนูแสดงรายการลำดับที่สอง [1] เลือกลิงค์การสืบค้นที่ควรอยู่ก่อนหรือหลังลิงค์ที่คุณต้องการย้าย สังเกตได้จากตัวเลือกที่เลือกในเมนูก่อนหน้า [2]

หากคุณต้องการย้ายลิงค์การสืบค้นไปยังตำแหน่งอื่น ให้เปลี่ยนตัวเลือกการจัดวางแถบรายการด้านข้างตามต้องการ

ย้ายรายการการสืบค้น

ย้ายรายการการสืบค้น

คลิกที่ปุ่ม ย้าย (Move)

ซ่อนลิงค์การสืบค้น

ซ่อนลิงค์การสืบค้นเนื้อหาโดยคลิกที่ไอคอนตัวเลือก [1] แล้วเลือกตัวเลือก ปิดใช้งาน (Disable) [2]

นอกจากนี้คุณยังสามารถลากและวางลิงค์เหนือกลุ่มย่อยที่ซ่อนอยู่ด้านล่างของเพจ

เปิดใช้งานลิงค์การสืบค้น

เปิดใช้งานลิงค์ในกลุ่มย่อยที่ซ่อนอยู่ [1] โดยคลิกที่ไอคอนตัวเลือก [2] แล้วคลิกที่ปุ่ม เปิดใช้งาน (Enable) [3]

นอกจากนี้คุณยังสามารถลากและวางลิงค์เหนือกลุ่มย่อยที่ซ่อนอยู่

บันทึกส่วนการสืบค้น

บันทึกส่วนการสืบค้น

คลิกที่ปุ่ม บันทึก (Save)

ดูลิงค์การสืบค้นเนื้อหาบทเรียน

ดูลิงค์การสืบค้นเนื้อหาบทเรียน

ดูเมนูการสืบค้นเนื้อหาบทเรียน ลิงค์การสืบค้นจะแสดงในลำดับเดียวกับที่คุณกำหนดในค่าปรับตั้งบทเรียน (Course Settings)

ลิงค์การสืบค้นเนื้อหาบทเรียน (Course Navigation) ที่ถูกซ่อนไว้จากผู้เรียนจะมีไอคอนการแสดงผลปรากฏอยู่ [1] ลิงค์อาจถูกซ่อนไว้สำหรับผู้เรียนเนื่องจากส่วนคุณสมบัติการใช้งานไม่มีเนื้อหา[2] หรือเนื่องจากลิงค์ถูกปิดใช้งาน [3] ลิงค์ที่ปิดใช้งานด้วยตัวเองโดยผู้สอนบทเรียนจะปรากฏอยู่ด้านล่างของเมนูสืบค้นเนื้อหาบทเรียนเหนือลิงค์ค่าปรับตั้ง [4]

หมายเหตุ: หากคุณปิดใช้งานลิงค์การสืบค้นเนื้อหาบทเรียน (Course Navigation) กับเครื่องมือจากภายนอก ลิงค์จะไม่แสดงในการสืบค้นเนื้อหาบทเรียน (Course Navigation) และจะซ่อนไว้สำหรับผู้ใช้บทเรียนทั้งหมดรวมถึงผู้สอนด้วย

Previous Article ฉันจะใช้เมนูการสืบค้นเนื้อหาบทเรียน (Course Navigation) ในฐานะผู้สอนได้อย่างไร
Next Article จะใช้หน้าหลักบทเรียน (Course Home Page) ในฐานะผู้สอนได้อย่างไร