Canvas Guides (Thai)

ฉันจะใช้เพิ่มและแก้ไขข้อความใน Rich Content Editor ในฐานะผู้เรียนได้อย่างไร

Updated

คุณสมบัติหลายอย่างใน Canvas รองรับ Rich Content Editor รวมถึงประกาศ (Announcements) ภารกิจ (Assignments) การพูดคุย (Discussions) เพจ (Pages) และแบบทดสอบ (Quizzes)

คุณสามารถพิมพ์ข้อความและสามารถคัดลอกและวางข้อความจากแหล่งข้อมูลอื่นไปยัง Rich Content Editor Rich Content Editor ยังมีเครื่องมือการจัดรูปแบบหลายอย่างที่ช่วยให้คุณสามารถแก้ไขข้อความของคุณได้

Rich Content Editor รองรับชอร์ตคัทแป้นพิมพ์สำหรับการคัดลอกและการวางข้อความ

คัดลอกและวางโดยใช้ PC

  • คัดลอก (Ctrl+C) และวาง (Ctrl+V)
  • คัดลอก (Ctrl+C) และวางโดยไม่ต้องจัดรูปแบบ (Ctrl+V)

คัดลอกและวางโดยใช้เครื่อง Mac

  • คัดลอก (Command+C) และวาง (Command+V)
  • คัดลอก (Command+C) และวางโดยไม่ต้องจัดรูปแบบ (Command+Option+Shift+V)

หมายเหตุ: ผู้สอนของคุณอาจเลือกแสดงแบบอักษรอื่นสำหรับบทเรียนของคุณ แบบอักษรนี้จะปรากฏขึ้นเมื่อมีการกรอกข้อใน Rich Content Editor

ดู Rich Content Editor

ดู Rich Content Editor

เมื่อมีการจัดทำหรือการแก้ไขในประกาศ ภารกิจ การพูดคุยหรือเพจ Rich Content Editor จะเปิดขึ้นมาเป็นค่าเริ่มต้น

คุณสามารถเพิ่มและจัดรูปแบบเนื้อหาโดยการใช้แถบเมนู [1] หรือแถบเครื่องมือ [2]

เปิดชอร์ตคัทแป้นพิมพ์

เปิดชอร์ตคัทแป้นพิมพ์

Rich Content Editor รองรับชอร์ตคัทแป้นพิมพ์ ดูหน้าต่างกับรายการชอร์ตคัทการใช้งานแป้นพิมพ์โดยคลิกที่ไอคอนแป้นพิมพ์ หรือกดปุ่ม Alt+F8 (บนแป้นพิมพ์ PC) หรือ Option+Fn+F8 (บนแป้นพิมพ์ Mac) พร้อมกันบนแป้นพิมพ์ของคุณ

ปรับขนาดหน้าต่างเครื่องมือแก้ไข

ปรับขนาดหน้าต่างเครื่องมือแก้ไข

กรอกข้อความ

กรอกข้อความ

พิมพ์หรือวางข้อความที่คัดลอกไปยัง Rich Content Editor

ลบการจัดรูปแบบข้อความ

ลบการจัดรูปแบบข้อความ

ลบการจัดรูปแบบข้อความโดยเลือกข้อความ [1] แล้วคลิกที่ไอคอนล้างการจัดรูปแบบ [2]

หมายเหตุ: ดูไอคอนล้างการจัดรูปแบบ โดยคุณอาจจะต้องคลิกที่ไอคอนตัวเลือก [3]  

เปลี่ยนขนาดแบบอักษร

เปลี่ยนขนาดแบบอักษร

เลือกข้อความที่คุณต้องการแก้ไข [1] แล้วคลิกที่เมนูแสดงรายการ ขนาดแบบอักษร (Font Size) [2] แล้วล็อคขนาดแบบอักษรที่คุณต้องการใช้ [3] คุณสามารถเลือกจากขนาดแบบอักษร 8, 10, 12, 14, 18, 24 หรือ 36pt

แก้ไขรูปแบบข้อความ

แก้ไขรูปแบบข้อความ

เลือกข้อความที่คุณต้องการแก้ไข [1] แล้วคลิกที่เมนูแสดงรายการ ย่อหน้า (Paragraph) [2] แล้วเลือกรูปแบบข้อความที่คุณต้องการใช้ [3] เลือกจาก Heading 2, Heading 3, Heading 4, Preformatted และ Paragraph styles

หมายเหตุ: ตามค่าเริ่มต้นหัวเรื่องหลักของประกาศ ภารกิจ การพูดคุย เพจ หรือแบบทดสอบจะเหมือนกับชื่อที่คุณกรอกเมื่อมีการจัดทำรายการ

ข้อความระยะห่างหนึ่งเท่า

ข้อความระยะห่างหนึ่งเท่า

กำหนดระยะห่างบรรทัดหนึ่งเท่าใน Rich Content Editor โดยกด Shift+Enter (บนแป้นพิมพ์ PC) หรือ Shift+Return (บนแป้นพิมพ์ Mac) นี่เป็นการคั่นบรรทัดแทนการแบ่งย่อหน้า

จัดรูปแบบการเน้นข้อความ

จัดรูปแบบการเน้นข้อความ

เลือกข้อความที่คุณต้องการจัดรูปแบบ [1]

กำหนดข้อความที่เลือกเป็นตัวหนาโดยคลิกที่ไอคอนตัวหนา [2] หรือกดปุ่ม Command+B (แป้นพิมพ์Mac) หรือ Ctrl+B (แป้นพิมพ์ PC)

กำหนดข้อความที่เลือกเป็นตัวเอียง โดยคลิกที่ไอคอนตัวเอียง [3] หรือกด Command+I (แป้นพิมพ์Mac) หรือ Ctrl+I (แป้นพิมพ์ PC)

ขีดเส้นใต้ข้อความที่เลือกโดยคลิกที่ไอคอนขีดเส้นใต้ [4] หรือกด Command+U (แป้นพิมพ์Mac) หรือ Ctrl+U (แป้นพิมพ์ PC)

เมื่อจัดรูปแบบข้อความที่เลือกแล้ว ลูกศรจะปรากฏขึ้นเหนือตัวเลือกที่เลือก [5]

ลงสีและแรเงาข้อความ

ลงสีและแรเงาข้อความ

เลือกข้อความที่คุณต้องการลงสี [1]

เปลี่ยนสีของข้อความโดยคลิกที่ไอคอนสีข้อความ [2]

แรเงาข้อความโดยคลิกที่ไอคอนสีพื้นหลัง [3]

เลือกสีจากเมนูแสดงรายการสี [4] คุณสามารถดูชื่อสีได้โดยการเลื่อนเมาส์ไว้เหนือแถบรายการสี [5]

ลบการจัดรูปแบบสีโดยคลิกที่ไอคอนลบสี [6]

เลือกสีกำหนดเองสำหรับข้อความโดยคลิกที่ไอคอนสีกำหนดเอง [7]

เลือกสีกำหนดเอง

เลือกสีกำหนดเอง

ใช้จานสีเพื่อเลือกโทนสี [1] และเฉดสี [2] นอกจากนี้คุณยังสามารถกรอกรหัสสี RGB [3] หรือกรอกรหัสสีเลขฐานสิบหก [4] ดูสีกำหนดเองของคุณในหน้าต่างแสดงสี [5]

ปรับใช้สีไปยังข้อความของคุณโดยคลิกที่ปุ่ม บันทึก (Save) [6]

ข้อความตัวยกและตัวห้อย

ข้อความตัวยกและตัวห้อย

คุณสามารถจัดรูปแบบข้อความของคุณให้ปรากฏเป็นตัวยกหรือตัวห้อยได้ เลือกข้อความที่คุณต้องการแก้ไข [1]

จัดรูปแบบข้อความของคุณเป็นตัวยกโดยคลิกที่ไอคอนตัวยก [2]

จัดรูปแบบข้อความของคุณเป็นตัวห้อยโดยคลิกที่ไอคอนลูกศรแบบลายเส้น [3] แล้วเลือกตัวเลือก ตัวห้อย (Subscript) [4]

จัดแนวข้อความ

จัดแนวข้อความ

จัดแนวข้อความโดยเลื่อนวางเคอร์เซอร์ไว้ด้านหน้าข้อความที่คุณต้องการจัดแนว [1] แล้วคลิกที่ไอคอนการจัดแนว [2] จากเมนูแสดงรายการ คุณสามารถเลือกจัดแนวข้อความทาง ซ้าย (Left) [3] ตรงกลาง (Center) [4] และ ขวา (Right) [5]

หมายเหตุ: ดูไอคอนการจัดแนว โดยคุณอาจจะต้องคลิกที่ไอคอนตัวเลือก [6]

ข้อความเยื้องเข้าและเยื้องออก

ข้อความเยื้องเข้าและเยื้องออก

เยื้องข้อความโดยคลิกที่ไอคอนเยื้อง [1]

หากข้อความของคุณเยื้องเข้า คุณสามารถเยื้องออกข้อความของคุณ เยื้องออกข้อความของคุณโดยคลิกที่ไอคอนลูกศรการเยื้อง [2] แล้วคลิกที่ตัวเลือก เยื้องออก (Outdent) [3]

คุณสามารถคลิกตัวเลือกการเยื้องเข้าและเยื้องออกได้หลายครั้งเพื่อเพิ่มหรือลดการเยื้องข้อความ

หมายเหตุ: ดูไอคอนการเยื้อง โดยคุณอาจจะต้องคลิกที่ไอคอนตัวเลือก [4]

จัดแนวข้อความแบบกำหนดทิศทาง

จัดแนวข้อความแบบกำหนดทิศทาง

จัดแนวข้อความแบบกำหนดทิศทางโดยคลิกที่ลิงค์ กำหนดรูปแบบ (Format) ในแถบเมนู [1] แล้วเลือกตัวเลือก ทิศทาง (Directionality) [2] คุณสามารถจัดแนวข้อความของคุณจากซ้ายไปขวา [3] และจากขวาไปซ้าย [4]

จัดทำรายการหัวข้อย่อยหรือรายการลำดับเลข

จัดทำรายการหัวข้อย่อยหรือรายการลำดับเลข

เลือกข้อความที่คุณต้องการจะรวมไว้ในรายการของคุณ [1] แล้วคลิกที่ไอคอนแสดงรายการ [2] คุณสามารถเลือกรูปแบบรายการหัวข้อย่อย [3] หรือรูปแบบรายการลำดับเลขหรือตัวอักษร [4]

หมายเหตุ: ดูไอคอนรายการ โดยคุณอาจจะต้องคลิกที่ไอคอนตัวเลือก [5]

ดูรายการหัวข้อย่อย

ดูรายการหัวข้อย่อย

ดูรายการหัวข้อย่อย

ดูรายการลำดับเลข

ดูรายการลำดับเลข

ดูรายการลำดับเลข

ดูเนื้อหาบันทึกอัตโนมัติ

ดูเนื้อหาบันทึกอัตโนมัติ

หากคุณโหลดซ้ำหรือออกจากเพจขณะแก้ไขเนื้อหาใน Rich Content Editor Canvas จะบันทึกเนื้อหาของคุณโดยอัตโนมัติในแคชของเบราเซอร์นานถึงหนึ่งวัน เมื่อคุณโหลดเพจซ้ำหรือกลับไปที่เพจที่คุณกำลังแก้ไข Canvas จะแสดงข้อความระบุว่ามีเนื้อหาที่บันทึกอัตโนมัติอยู่ คุณสามารถแสดงตัวอย่างเนื้อหา ละทิ้งเนื้อหาหรือโหลดเนื้อหาลงใน Rich Content Editor

หมายเหตุ:

  • เนื้อหาที่บันทึกอัตโนมัติไม่ใช่คุณสมบัติการใช้งานที่มีการรับประกันและอาจไม่บันทึกเนื้อหาในบางสถานการณ์
  • ปริมาณพื้นที่จัดเก็บในเครื่องอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับเบราเซอร์ที่คุณใช้
  • เนื้อหาบันทึกอัตโนมัติใช้งานได้เฉพาะในเพจที่มีหน้าต่าง Rich Content Editor เพียงหน้าต่างเดียวเท่านั้น
  • เนื้อหาบันทึกอัตโนมัติใช้งานได้เฉพาะในเบราเซอร์และคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกับที่คุณใช้เมื่อคุณจัดทำเนื้อหาต้นฉบับ

แสดงตัวอย่างเนื้อหาบันทึกอัตโนมัติ

แสดงตัวอย่างเนื้อหาบันทึกอัตโนมัติ

แสดงตัวอย่างเนื้อหาบันทึกอัตโนมัติจาก Canvas โดยคลิกที่ปุ่ม แสดงตัวอย่าง (Preview)

โหลดเนื้อหาบันทึกอัตโนมัติ

โหลดเนื้อหาบันทึกอัตโนมัติ

โหลดเนื้อหาบันทึกอัตโนมัติไปยัง Rich Content Editor โดยคลิกที่ปุ่ม ใช่ (Yes) [1] ทิ้งเนื้อหาบันทึกอัตโนมัติโดยคลิกที่ปุ่ม ไม่ (No) [2]

บันทึกการเปลี่ยนแปลง

บันทึกการเปลี่ยนแปลง

คลิกที่ปุ่ม บันทึก (Save)

หมายเหตุ: เมื่อมีการใช้ Rich Content Editor ในการพูดคุย (Discussions) ปุ่มบันทึก (Save) อาจปรากฏเป็นปุ่มโพสต์การตอบกลับ (Post Reply)

ดูเนื้อหา

ดูเนื้อหา

ดูเนื้อหาที่จัดทำใน Rich Content Editor

Previous Article ฉันจะจัดทำไฮเปอร์ลิงค์ไปยัง URL ภายนอกใน Rich Content Editor ในฐานะผู้เรียนได้อย่างไร
Next Article ฉันจะเชื่อมต่อกับบริการทางเว็บนอก Canvas ในฐานะผู้เรียนได้อย่างไร