Canvas Guides (Thai)

ฉันจะนำเข้าแพคเกจการส่งออกบทเรียน Canvas ได้อย่างไร

Updated

หากคุณมีแพคเกจการส่งออกบทเรียน Canvas จากบุคคลอื่นที่คุณต้องการใช้ใน Canvas หรือคุณส่งออกบทเรียนไปก่อนหน้านี้, คุณสามารถนำเข้าบทเรียนเป็นแพคเกจส่งออกบทเรียน Canvas แพคเกจการส่งออกจะถูกนำเข้าเป็นไฟล์ IMSCC

หมายเหตุ:

  • ขณะนำเข้าบทเรียน ข้อมูลส่งออกบทเรียนจะมีข้อจำกัดเช่นเดียวกับการนำเข้าบทเรียน ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากหัวข้อการนำเข้าเนื้อหาในคู่มือเบื้องต้นเกี่ยวกับ Canvas
  • เมื่อมีการนำเข้าแพคเกจการส่งออกบทเรียน Canvas แพคเกจจะเขียนทับค่าปรับตั้งบทเรียนที่มีอยู่บางส่วน ตัวอย่างเช่น หากบทเรียนปลายทางของคุณตั้งค่าด้วยลิขสิทธิ์ส่วนตัว และคุณนำเข้าแพคเกจที่มีลิขสิทธิ์ creative commons (CC) สิทธิ์ใช้งานลิขสิทธิ์ในบทเรียนปลายทางจะเปลี่ยนจากส่วนตัว (Private) เป็น CC โปรดตรวจสอบค่าปรับตั้งบทเรียนหลังจากนำเข้าบทเรียนเพื่อให้แน่ใจว่าค่าปรับตั้งที่สำคัญยังคงอยู่
  • การนำเข้าแพคเกจการส่งออกบทเรียนเดียวกันมากกว่าหนึ่งครั้งจะเป็นการเขียนทับเนื้อหาที่มีอยู่ในบทเรียน เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหานี้ ให้ดาวน์โหลดไฟล์ส่งออกอีกครั้งเพื่อจัดทำไฟล์ส่งออกบทเรียนใหม่ก่อนที่จะนำเข้าไฟล์ไปยังบทเรียนของคุณอีกครั้ง เมื่อคุณนำเข้าไฟล์ใหม่ บทเรียนของคุณจะมีทั้งเนื้อหาที่นำเข้าครั้งแรกและเนื้อหาจากไฟล์ส่งออกที่ดาวน์โหลดซ้ำ
  • บทเรียนกำหนดขีดจำกัดขนาดไฟล์เฉพาะไว้สำหรับพื้นที่จัดเก็บไฟล์ ขนาดไฟล์แพคเกจการส่งออกบทเรียนของคุณต้องเล็กกว่าโควต้าสำหรับบทเรียนของคุณตามที่แสดงในสถิติบทเรียน หากคุณมีพื้นที่เก็บข้อมูลไม่เพียงพอในบทเรียนของคุณเพื่อนำเข้าแพคเกจการส่งออก โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบ Canvas ของคุณ
  • ผู้สอนจะต้องสมัครด้วยตนเองหรือเปิดใช้งานการแจ้งข้อมูลสำหรับการพูดคุยและประกาศหลังจากการนำเข้าในบทเรียนใหม่
  • หากคุณนำเข้าการประเมินสำหรับแบบทดสอบใหม่ (New Quizzes) แล้วนำเข้าการประเมินเดิมอีกครั้ง Canvas จะแปลงกลับเป็นการประเมินเดิม นำเข้าการเปลี่ยนแปลงไปยังส่วนการประเมินสำหรับแบบทดสอบใหม่ (New Quizzes) โดยคุณต้องทำซ้ำการประเมินแล้วนำเข้าไปยังบทเรียนของคุณ
  • แพคเกจส่งออกของ Canvas ระดับประถม (Canvas for Elementary) จะเก็บรักษาธีม Canvas ระดับประถม (Canvas for Elementary) ไว้เมื่อมีการนำเข้า

เปิดค่าปรับตั้ง

เปิดค่าปรับตั้ง

ในส่วนการสืบค้นเนื้อหาบทเรียน ให้คลิกที่ลิงค์ ค่าปรับตั้ง (Settings)

นำเข้าเนื้อหาไปยังบทเรียน

นำเข้าเนื้อหา (Import Content) ไปยังปุ่มบทเรียน (Course) นี้

คลิกที่ลิงค์ นำเข้าเนื้อหาบทเรียน

เลือกประเภทเนื้อหา

เลือกแพคเกจการส่งออกบทเรียน Canvas

จากเมนูแสดงรายการประเภทเนื้อหา (Content Type) เลือกตัวเลือก แพคเกจการส่งออกบทเรียน Canvas (Canvas Course Export Package)

เลือกไฟล์

เลือกไฟล์

คลิกที่ปุ่ม เลือกไฟล์ (Choose File)

เปิดไฟล์

เปิดไฟล์

เลือกไฟล์ .imscc ที่คุณต้องการนำเข้า [1] คลิกที่ปุ่ม เปิด (Open) [2]

เลือกเนื้อหาการโอนย้าย

เลือกบทเรียน

นำเข้าเนื้อหาทั้งหมดจากบทเรียนโดยเลือกปุ่มเลือกรายการ เนื้อหาทั้งหมด (All Content) [1]

หากต้องการเลือกเนื้อหาใดโดยเฉพาะ ให้คลิกที่ปุ่มเลือกรายการ เลือกเนื้อหาเฉพาะ (Select specific content) [2]

หมายเหตุ: หากคุณเลือกตัวเลือกเนื้อหาเฉพาะ คุณจะต้องเลือกเนื้อหาที่ต้องการนำเข้าหลังจากพิจารณาตัวเลือกที่เหลือสำหรับเพจ หลังจากเริ่มการนำเข้าเนื้อหา จะไม่สามารถเลิกการเลือกการนำเข้าได้  

ปรับกิจกรรมและวันครบกำหนด

เลือกบทเรียน

หากต้องการปรับวันครบกำหนดที่เชื่อมโยงกับกิจกรรมและภารกิจสำหรับบทเรียน ให้คลิกที่ช่องทำเครื่องหมาย ปรับกิจกรรมและวันครบกำหนด (Adjust events and due dates)

ดูข้อความแจ้งเตือนการนำเข้าเนื้อหา

ดูข้อความแจ้งเตือนการนำเข้าเนื้อหา

ขณะนำเข้าเนื้อหา ข้อความจะปรากฏขึ้นเพื่อชี้แจงว่าการนำเข้าเนื้อหาบทเรียนที่เหมือนกันหรือการส่งออกแพคเกจมากกว่าหนึ่งครั้งจะเป็นการเขียนทับเนื้อหาปัจจุบันของบทเรียน

นำเข้าบทเรียน

นำเข้าบทเรียน

คลิกที่ปุ่ม นำเข้า (Import) [1]

ส่วนแสดงสถานะจะแสดงสถานะการอัพโหลดเป็นเปอร์เซ็นต์ [2]

ดูงานในปัจจุบัน

ดูงานในปัจจุบัน

หัวข้องานในปัจจุบันจะแสดงสถานะของการนำเข้าของคุณ รายงานที่กำลังดำเนินการจะแสดงแถบสถานะระบุเวลาที่เหลือในการนำเข้าให้เสร็จสิ้น [1]

หากคุณเลือกที่จะเลือกเนื้อหาเฉพาะในบทเรียนของคุณ งานในปัจจุบันจะแสดงเป็น กำลังรอให้เลือก [2] ซึ่งหมายความว่าคุณจะต้องเลือกเนื้อหาที่คุณต้องการนำเข้า

การนำเข้ายังแสดงสถานะอื่น ๆ สำหรับกระบวนการนำเข้า เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานะการนำเข้าบทเรียน

ดูเนื้อหาจากส่วนการนำเข้าที่เสร็จสิ้นแล้วโดยเข้าไปที่ลิงค์ในส่วนการสืบค้นเนื้อหาบทเรียน

Previous Article ฉันจะส่งออกบทเรียน Canvas ได้อย่างไร
Next Article จะนำเข้าเนื้อหาจาก Common Cartridge ไปยัง Canvas ได้อย่างไร