Canvas Guides (Thai)

จะคัดลอกบทเรียน Canvas ไปยังเชลล์บทเรียนใหม่ได้อย่างไร

Updated

หากคุณได้รับอนุญาตให้จัดทำบทเรียน Canvas คุณสามารถคัดลอกบทเรียนและจัดทำเชลล์บทเรียนใหม่ได้ บทเรียนที่คัดลอกจะถูกเพิ่มไปยังบัญชีย่อยเดียวกับบทเรียนที่คัดลอก

ควรคัดลอกบทเรียนเมื่อคุณต้องการใช้หรือปรับเปลี่ยนวัตถุประสงค์สำหรับเนื้อหาจากที่กำหนดไว้เดิมขณะจัดทำ ทั้งในส่วนของค่าปรับตั้งบทเรียน หลักสูตร ภารกิจ หน่วยการเรียน ไฟล์ เพจ การพูดคุย แบบทดสอบและแถวคำถาม นอกจากนี้คุณยังสามารถคัดลอกหรือปรับเปลี่ยนกิจกรรมและวันครบกำหนดได้ เนื้อหาบางส่วนเท่านั้นที่สามารถคัดลอกเป็นส่วนหนึ่งของบทเรียน

ขณะคัดลอกบทเรียน Canvas โดยการใช้ปุ่มคัดลอกบทเรียนนี้ คุณจะถูกเพิ่มไปยังบทเรียนเป็นผู้สอนโดยอัตโนมัติ

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องมือการนำเข้าบทเรียน (Course Import Tool)

หมายเหตุ:

  • การนำเข้าบทเรียนอาจไม่ครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมด ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากหัวข้อการนำเข้าเนื้อหาในคู่มือเบื้องต้นเกี่ยวกับ Canvas
  • การนำเข้าบทเรียนมากกว่าหนึ่งครั้งอาจทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ไม่คาดคิด หากคุณนำเข้าเนื้อหาไปยังบทเรียนใหม่ แก้ไขเนื้อหาในบทเรียนใหม่ และนำเข้าเนื้อหาบทเรียนก่อนหน้านี้อีกครั้ง เนื้อหาที่นำเข้าจะเข้าไปแทนที่เนื้อหาในปัจจุบัน
  • หากปุ่มคัดลอกบทเรียนนี้ (Copy this Course) ไม่ปรากฏในค่าปรับตั้งบทเรียน (Course Settings) แสดงว่าสถาบันของคุณจำกัดคุณสมบัตินี้ไว้ อย่างไรก็ตาม หากคุณสามารถใช้งานเชลล์บทเรียนอยู่แล้ว คุณสามารถคัดลอกบทเรียนผ่านเครื่องมือนำเข้าบทเรียน (Course Import Tool)
  • สำเนาบทเรียน Canvas ในปัจจุบันและไฟล์บทเรียนจะอ้างอิงกับโควต้าไฟล์สำหรับบทเรียน Canvas ดั้งเดิม และไม่พิจารณาเทียบกับโควต้าไฟล์บทเรียน
  • หากคุณคัดลอกเนื้อหาทั้งหมดหรือรวมค่าปรับตั้งบทเรียนไว้ในเนื้อหาที่เลือก นโยบายการโพสต์เกรดจากบทเรียนเดิมจะบอกล้างนโยบายการโพสต์เกรดในบทเรียนใหม่ นอกจากนี้ ภารกิจที่นำเข้าจะเก็บนโยบายการโพสต์สำหรับภารกิจของตัวเองไว้จากบทเรียนเดิม

เปิดค่าปรับตั้ง

เปิดค่าปรับตั้ง

ในส่วนการสืบค้นเนื้อหาบทเรียน ให้คลิกที่ลิงค์ ค่าปรับตั้ง (Settings)

คัดลอกเนื้อหาบทเรียน

คัดลอกเนื้อหาบทเรียน

คลิกที่ลิงค์ คัดลอกบทเรียนนี้ (Copy this Course)

จัดทำรายละเอียดบทเรียน

จัดทำรายละเอียดบทเรียน

กรอกชื่อ (Name) [1] และรหัสบทเรียน (Course Code) [2] สำหรับบทเรียนใหม่ ชื่อจะปรากฏบนหน้าหลักบทเรียน (Course Home Page) และในส่วนการพูดคุย (Conversations) รหัสบทเรียนจะแสดงที่ด้านบนของเมนูการสืบค้นเนื้อหาบทเรียน (Course Navigation) และในการ์ดข้อมูลบทเรียนในแผงข้อมูล รหัสบทเรียนเรียกอีกอย่างว่ารหัสอ้างอิงหรือชื่อย่อ

กรอกวันที่เริ่มต้น (Start date) [3] และวันที่สิ้นสุด (End date) [4] สำหรับบทเรียนใหม่

หมายเหตุ: หากบทเรียนปัจจุบันมีวันที่บอกล้างบทเรียนในค่าปรับตั้งบทเรียน (Course Settings) ฟิลด์วันที่เริ่มต้น (Start date) และวันที่สิ้นสุด (End date) จะถูกกรอกด้วยวันที่เหล่านั้น

เลือกเนื้อหาการโอนย้าย

เลือกเนื้อหาการโอนย้าย

นำเข้าเนื้อหาทั้งหมดจากบทเรียนโดยเลือกปุ่มเลือกรายการ เนื้อหาทั้งหมด (All Content) [1]

หากต้องการเลือกเนื้อหาใดโดยเฉพาะ ให้คลิกที่ปุ่มเลือกรายการ เลือกเนื้อหาเฉพาะ (Select specific content) [2]

หมายเหตุ: หากคุณเลือกตัวเลือกเนื้อหาเฉพาะ คุณจะต้องเลือกเนื้อหาที่คุณต้องการนำเข้า การดำเนินการนี้ไม่สามารถยกเลิกได้

ปรับกิจกรรมและวันครบกำหนด

ปรับกิจกรรมและวันครบกำหนด

หากต้องการปรับวันครบกำหนดที่เชื่อมโยงกับกิจกรรมและภารกิจสำหรับบทเรียน ให้คลิกที่ช่องทำเครื่องหมาย ปรับกิจกรรมและวันครบกำหนด (Adjust events and due dates)

จัดทำบทเรียน

จัดทำบทเรียน

คลิกที่ปุ่ม จัดทำบทเรียน (Create Course)

ดูงานในปัจจุบัน

ดูงานในปัจจุบัน

หัวข้องานในปัจจุบันจะแสดงสถานะของการนำเข้าของคุณ รายงานที่กำลังดำเนินการจะแสดงแถบสถานะระบุเวลาที่เหลือในการนำเข้าให้เสร็จสิ้น [1]

หากคุณเลือกที่จะเลือกเนื้อหาเฉพาะในบทเรียนของคุณ งานในปัจจุบันจะแสดงเป็น กำลังรอให้เลือก [2] ซึ่งหมายความว่าคุณจะต้องเลือกเนื้อหาที่คุณต้องการนำเข้า

การนำเข้ายังแสดงสถานะอื่น ๆ สำหรับกระบวนการนำเข้า เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานะการนำเข้าบทเรียน

ดูเนื้อหาจากส่วนการนำเข้าที่เสร็จสิ้นแล้วโดยเข้าไปที่ลิงค์ในส่วนการสืบค้นเนื้อหาบทเรียน

Previous Article ฉันจะใช้อินเทอร์เฟซการประชุม (Conferences) ในฐานะผู้ดูแลหรือผู้นำเสนอได้อย่างไร
Next Article ฉันจะคัดลอกเนื้อหาจากบทเรียน Canvas อื่นโดยการใช้เครื่องมือนำเข้าบทเรียน (Course Import) ได้อย่างไร