Canvas Guides (Thai)

ฉันจะหา URL ของสถาบันเพื่อใช้งาน Canvas ได้จากที่ใดบ้าง

Updated

ทุกสถาบัน (หรือโรงเรียน) จะใช้ URL ที่กำหนดเฉพาะในการใช้งาน Canvas สถาบันจะต้องใช้ URL ที่มีโครงสร้างเป็น [ชื่อสถาบันของคุณ].instructure.com หรือ canvas.[ชื่อสถาบันของคุณ].edu สถาบันของคุณสามารถใช้งาน Canvas ผ่านทาง URL ตรง หรือคุณอาจถูกนำไปหา Canvas ผ่านทางระบบตรวจรับรองของสถาบันของคุณ

URL สำหรับ เครือข่าย Canvas (Canvas Network) คือ learn.canvas.net. URL สำหรับบัญชี ฟรีสำหรับผู้สอน (Free-For-Teachers - FFT) คือ canvas.instructure.com

การใช้งานแอพสำหรับอุปกรณ์พกพา

สามารถใช้ Canvas URL เพื่อใช้งานแอพสำหรับอุปกรณ์พกพาของ Canvas ได้ เวลาที่ใช้แอพสำหรับอุปกรณ์พกพา คุณอาจสามารถค้นหาสถาบันหรือเขตพื้นที่การศึกษาของคุณได้โดยตรงในเพจล็อกอินของแอพ แต่หากไม่สามารถค้นหาสถาบันหรือเขตพื้นที่การศึกษาของคุณได้จากชื่อ คุณจำเป็นต้องกรอก Canvas URL เอง

นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้งานแอพสำหรับอุปกรณ์พกพาของ Canvas ได้โดยสแกนรหัส QR จากเบราเซอร์ได้ด้วย

สืบค้นโดยตรงไปยัง Canvas URL

สืบค้นโดยตรงไปยัง Canvas URL

บางสถาบันจะใช้ลิงค์ตรงไปยังบัญชี Canvas ซึ่งทำให้หา Canvas URL ได้ง่าย เลื่อนเมาส์ไปที่ลิงค์ Canvas และจะเห็น Canvas URL หรือคลิกที่ลิงค์เพื่อให้นำไปยังเพจดังกล่าวโดยตรง

นอกจากนี้คุณยังสามารถดู Canvas URL ที่ด้านบนสุดของเพจล็อกอินของ Canvas ได้ด้วยเช่นกัน

เปลี่ยนเส้นทางไป Canvas URL ผ่านการตรวจรับรอง

บางสถาบันอาจเลือกใช้อีกโดเมนเพื่อเปลี่ยนเส้นทางไปหา Canvas โดยเฉพาะถ้าสถาบันมีไซต์สำหรับบทเรียนของผู้เรียนอยู่แล้ว คุณอาจต้องลงชื่อเข้าระบบตรวจรับรองภายในของสถาบันของคุณก่อนใช้งาน Canvas

ยกตัวอย่างเช่น นักเรียนที่มหาวิทยาลัยรัฐยูทาห์จะสามารถใช้งาน Canvas ได้ก็หลังจากที่ลงชื่อเข้าที่เพจปลายทางสำหรับการลงชื่อเพียงครั้งเดียว (Single sign-on Landing Page) ของมหาวิทยาลัยแล้ว

ดู Canvas URL

ดู Canvas URL

เลื่อนเมาส์ไปที่ปุ่ม Canvas และจะเห็น Canvas URL หรือคลิกที่ปุ่มเพื่อให้นำไปยังเพจดังกล่าวโดยตรง

นอกจากนี้คุณยังสามารถดู Canvas URL ที่ตรงด้านบนสุดของแผงข้อมูลผู้ใช้ของ Canvas ได้ด้วยเช่นกัน

ภาพหน้าจอเหล่านี้ได้รับการยินยอมจากมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องให้นำมาใช้ในบทเรียนนี้ได้

Previous Article จะใช้เพจ บทเรียน ในบัญชีผู้ใช้ได้อย่างไร
Next Article รายละเอียดทางเทคนิคเบื้องต้นสำหรับคอมพิวเตอร์เพื่อใช้งาน Canvas มีอะไรบ้าง