Canvas Guides (Thai)

เครื่องมือนำเข้าบทเรียนคืออะไร

Updated

เครื่องมือนำเข้าบทเรียนช่วยให้สะดวกในการคัดแยกเนื้อหาบทเรียน ภารกิจและแบบทดสอบจากเทอมก่อนหน้า และนำเข้าข้อมูลเหล่านี้ไปยังบทเรียนในปัจจุบันได้อย่างรวดเร็ว เครื่องมือเดียวกันนี้ยังใช้เพื่อนำเข้าเนื้อหาบทเรียนจากระบบจัดการการเรียนรู้ต่าง ๆ อาจมีข้อจำกัดบางประการในการนำเข้าบทเรียน

หมายเหตุ:

 • การนำเข้าบทเรียนและไฟล์บทเรียนจะถูกคำนวณรวมอยู่ในโควต้าไฟล์สำหรับบทเรียน ทัง้นี้การคัดลอกบทเรียน Canvas ในปัจจุบันและไฟล์บทเรียนจะอ้างอิงกับโควต้าไฟล์สำหรับบทเรียน Canvas ดั้งเดิม และไม่พิจารณาเทียบกับโควต้าไฟล์บทเรียน เรียนรู้เกี่ยวกับการคัดลอกบทเรียน Canvas และรายการในบทเรียน
 • หากคุณนำเข้าเนื้อหา LTI จากบทเรียน อาจต้องกำหนดค่าเครื่องมือจากภายนอกใหม่ในบทเรียนที่ได้รับเนื้อหาดังกล่าวเพื่อให้สามารถสืบค้นเนื้อหาได้

ฉันจะใช้เครื่องมือนำเข้าบทเรียนเมื่อใด

ฉันจะใช้เครื่องมือนำเข้าบทเรียนเมื่อใด

ใช้เครื่องมือนำเข้าบทเรียนจากแถวรายการด้านข้างสำหรับค่าปรับตั้งบทเรียนเพื่อ:

คัดลอกเนื้อหาบทเรียนระหว่างเทอม รวมทั้งประกาศและการพูดคุยต่าง ๆ คุณสามารถปรับกิจกรรมและวันครบกำหนดเพื่อให้ตรงกับเทอมปัจจุบันของคุณได้

เลือกข้อมูลโอนย้ายเพื่อเลือกเนื้อหาเฉพาะที่ต้องการคัดลอก คุณสามารถเลือกภารกิจ เพจ ไฟล์หรือข้อมูลใด ๆ ก็ตามจากบทเรียนก่อนหน้าที่คุณหรือผู้ร่วมงานเคยสอน เครื่องมือนำเข้าบทเรียนรองรับฟังก์ชั่นสืบค้นเนื้อหาของแป้นพิมพ์ขณะเลือกเนื้อหาที่จะนำเข้า

นำเข้าข้อมูลบทเรียนจากระบบจัดการการเรียนรู้ เครื่องมือนำเข้าบทเรียนไม่สามารถนำเข้าเนื้อหาของผู้ใช้

หมายเหตุ: การนำเข้าบทเรียนมากกว่าหนึ่งครั้งอาจทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ไม่คาดคิด หากคุณนำเข้าเนื้อหาไปยังบทเรียนใหม่ แก้ไขเนื้อหาในบทเรียนใหม่ และนำเข้าเนื้อหาบทเรียนก่อนหน้านี้อีกครั้ง เนื้อหาที่นำเข้าจะเข้าไปแทนที่เนื้อหาในปัจจุบัน

เลือกต้นทางการนำเข้า

เลือกต้นทางการนำเข้า

ตัวเลือกในการนำเข้าเนื้อหาที่รองรับในเครื่องมือนำเข้าบทเรียนในปัจจุบันประกอบไปด้วย:

 • นำเข้าเนื้อหาทั้งหมดหรือเลือกเนื้อหาเฉพาะเพื่อคัดลอกจากบทเรียน Canvas อื่น
 • นำเข้าแพคเกจส่งออกบทเรียน Canvas (บทเรียนที่เคยส่งออกจาก Canvas ก่อนหน้านี้)
 • นำเข้าไฟล์ ZIP สำหรับภารกิจ ไฟล์ข้อมูล เนื้อหาบทเรียน ฯลฯ ไปยังโฟลเดอร์ในปัจจุบัน
 • นำเข้า ZIP ข้อมูลส่งออก Angel
 • นำเข้าไฟล์ ZIP ข้อมูลส่งออก Blackboard 6/7/8/9
 • นำเข้าบทเรียน Blackboard Vista/CE, Web CT 6+
 • นำเข้าแพคเกจ Common Cartridge 1.0/1.1/1.2
 • นำเข้าไฟล์ Desire2Learn (D2L) ZIP
 • นำเข้าไฟล์ Moodle 1.9/2.x ZIP
 • นำเข้าไฟล์ QTI ZIP

นำเข้าเนื้อหา

นำเข้าเนื้อหา

ขณะนำเข้าเนื้อหา เครื่องมือนี้จะช่วยให้คุณสามารถนำเข้าเนื้อหาทั้งหมดหรือเลือกเนื้อหาที่ต้องการ คุณสมบัตินี้เป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับสถาบันหรือผู้สอนที่ต้องการคัดลอกองค์ประกอบบางส่วนของบทเรียนเท่านั้น เช่น ภารกิจหรือหน่วยการเรียน

การดำเนินการต่อไปนี้ปัจจุบันใช้ได้กับสำเนาข้อมูลหรือข้อมูลนำเข้าของ Canvas:

 • ค่าปรับตั้งสถานะร่างจะถูกเก็บรักษาไว้ข้อมูลนำเข้าสำหรับบทเรียน หากภารกิจไม่ได้เผยแพร่ในบทเรียนขณะคัดลอกหรือส่งออก ภารกิจจะถูกเลิกเผยแพร่ในข้อมูลนำเข้าเนื้อหาดังกล่าวด้วย
 • รายการเส้นทางพัฒนาความเชี่ยวชาญภายใต้เงื่อนไขจะไม่ถูกเก็บไว้ในข้อมูลนำเข้าของบทเรียน และจะต้องจัดทำเส้นทางการเรียนรู้ใหม่หลังจากนำเข้าเสร็จสิ้น
 • การคัดลอกเนื้อหายังเป็นการคัดลอกลิงค์หรือไฟล์ที่เชื่อมโยงไว้กับเนื้อหาดังกล่าว เช่น ภารกิจ
 • หากเลือกภารกิจอย่างเดียว Canvas จะนำเข้ารายการประเมินทั้งหมดภายในเพจ ภารกิจ (รวมทั้งแบบทดสอบและการพูดคุยที่เกี่ยวข้อง) ภารกิจจะยังคงอยู่ในกลุ่มภารกิจที่เกี่ยวข้องต่อไปหากมีการนำเข้ากลุ่มภารกิจทั้งหมดหรือภารกิจทั้งหมดแล้ว
 • เนื้อหา SCORM จะรวมอยู่ในสำเนาบทเรียนด้วย คัดลอกเนื้อหา SCORM เฉพาะในบัญชีที่ใช้โครงร่างคีย์และข้อมูลลับเดียวกันเท่านั้น
 • ขณะคัดลอกบทเรียนด้วยตัวเอง ผู้ใช้ที่คัดลอกบทเรียนจะถูกเพิ่มอัตโนมัติไปยังบทเรียนในบทบาทผู้สอน

ข้อจำกัดในการนำเข้า

การดำเนินการต่อไปนี้ยังใช้ได้กับสำเนาข้อมูลหรือข้อมูลนำเข้าของ Canvas:

 • ชุดกลุ่มจะไม่คัดลอกไปด้วยกับชุดข้อมูลนำเข้า ชุดกลุ่มใด ๆ ในบทเรียนใหม่จะถูกเชื่อมโยงไปยังชุดกลุ่มที่มีชื่อเดียวกัน อย่างไรก็ตาม หากไม่มีชุดกลุ่มที่มีชื่อเดียวกันในบทเรียนใหม่ ภารกิจจะถูกเชื่อมโยงกับชุดกลุ่มสำหรับโปรเจคต์ใหม่
 • ขณะเลือกภารกิจแยกเฉพาะ ภารกิจจะถูกจัดวางในกลุ่มภารกิจที่ถือเป็นภารกิจที่มีการนำเข้า อย่างไรก็ตาม คุณสามารถย้ายภารกิจไปยังกลุ่มภารกิจอื่น ๆ ตามความเหมาะสม
 • ข้อมูลที่เกี่ยวกับการลงทะเบียน เช่น ผู้ใช้ของบทเรียน ความร่วมมือ การประชุม กลุ่มและกลุ่มย่อย และค่าปรับตั้งการแสดงตัวอย่างคุณสมบัติการทำงานไม่รวมอยู่ในข้อมูลนำเข้าเนื้อหาบทเรียน
 • ประกาศและการพูดคุยจะไม่ได้เก็บข้อมูลชื่อผู้ใช้ที่จัดทำไว้เดิมในเนื้อหาของบทเรียน นอกจากนี้ ผู้เรียนจะไม่ได้รับแจ้งข้อมูลประกาศสำหรับประกาศที่มีการนำเข้า ทั้งนี้ ตราสัญลักษณ์ระบุประกาศใหม่จะปรากฏขึ้นที่มุมมองการ์ดและในแผงข้อมูลกิจกรรมล่าสุด
 • ภารกิจที่มีนโยบายการแจ้งเกรดด้วยตัวเองและภารกิจแบบไม่เปิดเผยตัวจะเก็บข้อมูลนโยบายการแจ้งเกรดด้วยตัวเองไว้รวมทั้งค่าปรับตั้งการไม่เปิดเผยตัวสำหรับชุดข้อมูลนำเข้าของบทเรียน
 • ตำแหน่งรายการปฏิทิน (เช่น ช่วงเวลาทำการพร้อมทั้งสถานที่ที่กำหนด) จะไม่รวมอยู่ในชุดข้อมูลนำเข้าบทเรียน

ปรับกิจกรรมและวันครบกำหนด

ปรับกิจกรรมและวันครบกำหนด

นอกเหนือจากการจัดทำโครงสร้างและเนื้อหาบทเรียนใหม่ เครื่องมือนำเข้าบทเรียนยังสามารถปรับกิจกรรมและวันครบกำหนดต่าง ๆ ตามช่วงวันที่ใหม่ของเทอมใหม่

ดูข้อความแจ้งเตือนการนำเข้าเนื้อหา

ดูข้อความแจ้งเตือนการนำเข้าเนื้อหา

ขณะนำเข้าเนื้อหา ข้อความจะปรากฏขึ้นเพื่อชี้แจงว่าการนำเข้าเนื้อหาบทเรียนที่เหมือนกันหรือการส่งออกแพคเกจมากกว่าหนึ่งครั้งจะเป็นการเขียนทับเนื้อหาปัจจุบันของบทเรียน

ดูข้อมูลนำเข้าในปัจจุบันและก่อนหน้า

ดูข้อมูลนำเข้าในปัจจุบันและก่อนหน้า

หลังจากเริ่มการนำเข้าแล้ว เมนู งานในปัจจุบัน จะแสดงสถานะงานของข้อมูลนำเข้าที่อยู่ระหว่างดำเนินการ รวมทั้งประวัติการนำเข้าก่อนหน้า

Previous Article SpeedGrader คืออะไร
Next Article Rich Content Editor คืออะไร