Canvas Guides (Thai)

แถวคำถามคืออะไร

Updated

คุณสามารถจัดทำแถวคำถามระดับบัญชีผู้ใช้และบัญชีย่อยจากส่วนทำรายการ Canvas ของคุณ ทั้งนี้เพื่อให้ทุกคนในบัญชีผู้ใช้สามารถสืบค้นคำถามดังกล่าวได้

คลิกที่นี่เพื่อดูวิดีโอเกี่ยวกับแถวคำถาม

เปิดแถวคำถาม

เปิดแถวคำถาม

แถวคำถามระดับบัญชีผู้ใช้เป็นแถวคำถามที่จัดทำและจัดเก็บในระดับบัญชีผู้ใช้ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ใช้สามารถสืบค้นและใช้งานเนื้อหาสำหรับแบบทดสอบ

จะใช้แถวคำถามระดับบัญชีผู้ใช้เมื่อใด

จะใช้แถวคำถามระดับบัญชีผู้ใช้เมื่อใด

แถวคำถามระดับบัญชีผู้ใช้สามารถใช้เพื่อจัดทำคลังคำถามสำหรับสถาบันหรือสาขาวิชา เช่น หากสาขาวิชาภาษาอังกฤษจัดบทเรียนหลายบทเรียนสำหรับสอนไวยากรณ์เบื้องต้นแก่ผู้เรียน สาขาวิชาดังกล่าวสามารถจัดทำแถวคำถามระดับบัญชีย่อยได้ จากนั้นผู้สอนสามารถสืบค้นแถวคำถามเพื่อเสนอข้อมูลประเมินเหมือน ๆ กันสำหรับผู้เรียนในบทเรียนต่าง ๆ

Previous Article ค่าปรับตั้งโพรไฟล์และผู้ใช้ (Profile and User Settings) คืออะไร
Next Article แบบทดสอบคืออะไร