Canvas Guides (Thai)

ฉันจะปรับแต่งเมนูความช่วยเหลือ Canvas สำหรับบัญชีผู้ใช้ได้อย่างไร

Updated

เมนูความช่วยเหลือ (Help Menu) ช่วยผู้ใช้ในสถาบันของคุณโดยแสดงรายการแหล่งข้อมูลความช่วยเหลือจาก Canvas ผู้ใช้สามารถดูตัวเลือกความช่วยเหลือเริ่มต้นได้ถึงแปดตัวเลือก ขึ้นอยู่กับบทบาทของพวกเขา ในฐานะผู้ดูแลระบบ คุณสามารถจัดลำดับลิงค์ใหม่หรือซ่อนลิงค์เริ่มต้นในเมนูความช่วยเหลือ (Help) นอกจากนี้คุณยังสามารถเพิ่มลิงค์ความช่วยเหลือแบบกำหนดเองสำหรับสถาบันของคุณและเลือกว่าจะให้ลิงค์เหล่านั้นใช้ได้กับผู้ใช้ทั้งหมดหรือในบทบาทของผู้ใช้เฉพาะราย คุณสามารถแรเงาที่ลิงค์โดยการเพิ่มฉลากกำกับใหม่ (New) ให้กับลิงค์หรือแสดงลิงค์ในเมนูความช่วยเหลือ (Help)

นอกจากนี้คุณยังสามารถเปลี่ยนไอคอนความช่วยเหลือและข้อความที่แสดงทั่วทั้ง Canvas ได้อีกด้วย

บทเรียนนี้แสดงวิธีการใช้งานตัวเลือกเมนูความช่วยเหลือ (Help Menu Options) โดยตรงจากเมนูการสืบค้นเนื้อหาส่วนกลาง (Global Navigation Menu) อย่างไรก็ตาม คุณยังสามารถใช้งานตัวเลือกเมนูความช่วยเหลือ (Help) ได้จากค่าปรับตั้งทางบัญชี (Account Settings)

หมายเหตุ:

 • การปรับแต่งเมนูความช่วยเหลือ (Help) ใน Canvas จะใช้ได้เฉพาะในระดับบัญชีผู้ใช้และจะมีผลกับบัญชีย่อยทั้งหมดโดยอัตโนมัติ เมื่อมีการเปิดเมนูความช่วยเหลือ (Help) เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้นที่สามารถดูลิงค์การปรับแต่งได้
 • การปรับแต่งเมนูความช่วยเหลือไม่สามารถใช้ได้ในบัญชีฟรีสำหรับผู้สอน (Free-for-Teacher)
 • ลิงค์เมนูความช่วยเหลือ (Help) จะปรากฏขึ้นเมื่อผู้ใช้ใช้งานลิงค์ความช่วยเหลือ (Help) ในหน้าล็อกอิน (Login) อย่างไรก็ตาม ลิงค์การถามคำถามกับผู้สอนของคุณ (Ask Your Instructor) และการถามกลุ่ม (Ask the Community) จะไม่มีทางเป็นส่วนหนึ่งของเมนูความช่วยเหลือ (Help) ในหน้าล็อกอิน (Login) เนื่องจากหน้าล็อกอิน (Login) ไม่ได้เชื่อมโยงผู้ใช้ตามบทบาท
 • เมนูความช่วยเหลือ (Help) จะมีลิงค์แสดงทัวร์ต้อนรับ (Show Welcome Tour) ซึ่งจะแสดงทัวร์ต้อนรับสั้น ๆ สำหรับผู้ดูแลระบบ (Admins) ผู้สอน (Instructors) และผู้เรียน (Students) ลิงค์นี้ไม่สามารถปิดใช้งานได้
 • สามารถเพิ่มลิงค์หมายเหตุการเผยแพร่ไปยังเมนูความช่วยเหลือ (Help) โดยการเปิดใช้งานตัวเลือกคุณสมบัติ หมายเหตุการเผยแพร่ที่ผนวกไว้ (Embedded Release Notes) หากเปิดใช้งานตัวเลือกคุณสมบัตินี้ไว้ คุณสมบัตินี้จะไม่สามารถปรับแต่งได้ใน ค่าปรับตั้งทางบัญชี (Account Settings)

ปรับแต่งเมนูความช่วยเหลือ

ใช้งานบัญชีผู้ใช้

จากส่วนการสืบค้นเนื้อหาส่วนกลาง (Global Navigation) คลิกที่ลิงค์ เมนูความช่วยเหลือ (Help Menu) [1] แล้วคลิกที่ลิงค์ กำหนดค่าเมนูนี้ (Customize this menu) [2]

ดูตัวเลือกเมนูความช่วยเหลือ

ดูตัวเลือกเมนูความช่วยเหลือ

ในแท็บค่าปรับตั้ง (Settings) ให้ไปที่หัวข้อ ตัวเลือกเมนูความช่วยเหลือ (Help menu options)

ปรับแต่งชื่อ

ปรับแต่งชื่อ

ตามค่าเริ่มต้น ข้อความเมนูความช่วยเหลือ (Help) ใน Canvas จะแสดงเป็น ความช่วยเหลือ (Help) เปลี่ยนข้อความโดยกรอกชื่อใหม่ในฟิลด์ข้อความ

ชื่อของเมนูความช่วยเหลือจะแสดงจากส่วนการสืบค้นเนื้อหาส่วนกลาง (Global Navigation) ท้ายหน้าล็อกอินและแถบเมนูด้านบนใน SpeedGrader ชื่อไม่ควรยาวเกิน 30 ตัวอักษร

ปรับแต่งไอคอน

ปรับแต่งไอคอน

ตามค่าเริ่มต้น ไอคอนการสืบค้นความช่วยเหลือ (Help) จะแสดงเป็นเครื่องหมายคำถาม หากต้องการเปลี่ยนไอคอนการสืบค้น ให้เลือกไอคอนอื่นจากชุดไอคอนที่มีจัดไว้ให้ ไอคอนที่เลือกจะแสดงเส้นขอบสี่เหลี่ยม  

ขณะนี้ไอคอนการสืบค้นจะแสดงเฉพาะจากส่วนการสืบค้นเนื้อหาส่วนกลาง (Global Navigation) เพื่อช่วยเหลือผู้ใช้บัญชีของคุณให้ดีที่สุด ไอคอนการสืบค้นควรเสริมไว้ในเมนูความช่วยเหลือ (Help)

ปรับแต่งลิงค์เมนูความช่วยเหลือ

คุณสามารถอนุญาตให้ผู้ใช้ของคุณดูลิงค์เมนูความช่วยเหลือ (Help) เริ่มต้นได้ถึงแปดลิงค์ตามบทบาทของพวกเขา:

 • คู่มือการประชุมสำหรับห้องเรียนทางไกล (Conference Guides for Remote Classrooms) [1]: ผู้ใช้สามารถดูและค้นหาคู่มือและแหล่งข้อมูลสำหรับการใช้การประชุม (Conferences) ในห้องเรียนทางไกลและการเรียนรู้ออนไลน์
 • แหล่งข้อมูล Canvas COVID-19 (COVID-19 Canvas Resources) [2]: ผู้ใช้สามารถดูแหล่งข้อมูลสำหรับการเรียนการสอนออนไลน์ได้
 • ถามคำถามกับผู้สอนของคุณ (ผู้เรียนเท่านั้น) [3]: ผู้เรียนสามารถส่งคำถามเกี่ยวกับบทเรียนไปยังผู้สอนได้อย่างรวดเร็ว ข้อความจะถูกคัดลอกไปยังโฟลเดอร์การพูดคุยที่จัดส่ง (Conversations Sent) และย้ายไปที่กล่องจดหมายเมื่อได้รับการตอบกลับ
 • ค้นหาคู่มือ Canvas (Search the Canvas Guides) [4]: ผู้ใช้สามารถค้นหาคู่มือ Canvas เพื่อสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติการใช้งานภายใน Canvas
 • แจ้งปัญหา (Report a Problem) [5]: ผู้ใช้สามารถแจ้งปัญหากับ Canvas ได้ ตั๋วบริการจะถูกส่งไปยัง Canvas หรือทีมงานให้บริการของคุณขึ้นอยู่กับความต้องการของสถาบันของคุณเพื่อ จัดการตั๋วบริการ
 • ไซต์บริการฝึกอบรม (Training Services Portal) [6]: ผู้ใช้สามารถสืบค้นแหล่งข้อมูลการฝึกอบรมที่จัดให้โดย Instructure
 • ถามกลุ่ม (Ask the Community) (เฉพาะผู้ที่ไม่ใช่ผู้เรียน) [7]: ผู้ใช้สามารถแลกเปลี่ยนแนวคิดและวิธีแก้ปัญหาเกี่ยวกับฟังก์ชั่นการทำงานของ Canvas กับผู้เชี่ยวชาญของ Canvas และเพื่อนร่วมงานของ Canvas
 • ส่งแนวคิดเกี่ยวกับคุณสมบัติ (Feature) [8]: ผู้ใช้สามารถส่งแนวคิดเกี่ยวกับวิธีการปรับปรุงให้ Canvas ดีขึ้น
จัดการลิงค์เริ่มต้น

หากต้องการย้ายลิงค์เริ่มต้นขึ้นหรือลงในเมนู ให้คลิกลูกศรขึ้นหรือลง [1] ลบลิงค์เริ่มต้นโดยคลิกที่ไอคอนลบ [2] แก้ไขลิงค์เริ่มต้นโดยคลิกที่ไอคอนแก้ไข [3]

หมายเหตุ:

 • ลิงค์เมนูความช่วยเหลือ (Help) จะแสดงเมื่อผู้ใช้ใช้งานเมนูความช่วยเหลือ (Help) จากหน้าล็อกอิน (Login) อย่างไรก็ตามแม้ว่ามีการเปิดใช้งานไว้ลิงค์ การถามคำถามกับผู้สอนของคุณ (Ask Your Instructor a Question) การถามกลุ่ม (Ask the Community) และลิงค์ไซต์บริการฝึกอบรม (Training Service Portal) ไม่ถือเป็นส่วนหนึ่งของเมนูความช่วยเหลือ (Help) ในหน้าล็อกอิน (Login) เนื่องจากหน้าล็อกอิน (Login) ไม่ได้เชื่อมโยงผู้ใช้ตามบทบาท
 • ลิงค์แสดงทัวร์ต้อนรับ (Show Welcome Tour) ไม่สามารถแก้ไขหรือลบออกจากเมนูความช่วยเหลือ (Help) ได้
แก้ไขลิงค์เริ่มต้น

แก้ไขชื่อลิงค์เริ่มต้นโดยพิมพ์ชื่อในฟิลด์ ชื่อลิงค์ (Link name) [1] แก้ไขรายละเอียดของลิงค์เริ่มต้นโดยพิมพ์รายละเอียดในฟิลด์ใน รายละเอียดลิงค์ (Link description) [2] เลือกผู้ใช้ที่สามารถดูลิงค์เริ่มต้นได้โดยคลิกที่ช่องทำเครื่องหมาย พร้อมใช้งานสำหรับ (Available to) สำหรับบทบาทของผู้ใช้ [3] ตัวเลือกประกอบไปด้วยทุกคน (Everyone) ผู้เรียน (Student) ผู้สอน (Instructor) ผู้ดูแลระบบ (Admin) ผู้สังเกตการณ์ (Observers) และผู้ที่ไม่ได้ลงทะเบียน (Unenrolled) บทบาทของผู้ใช้ทั้งหมดจะถูกเลือกสำหรับลิงค์กำหนดเอง ยกเว้นหากมีระบุไว้เป็นอย่างอื่น

ใช้ช่องทำเครื่องหมาย คุณสมบัติ (Features) [4] หากคุณต้องการให้ลิงค์แสดงโดยใช้ฉลากกำกับใหม่ (New label) หรือเป็นลิงค์ที่นำเสนอ เพิ่มการปรับแต่งพาดหัวที่นำเสนอ ให้แก่ไขฟิลด์ พาดหัวที่นำเสนอ (Featured headline) [5] คุณอาจมีลิงค์นำเสนอหนึ่งลิงค์และมีลิงค์ใหม่หนึ่งลิงค์ในเมนูความช่วยเหลือ (Help)

บันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณโดยคลิกที่ปุ่ม อัพเดตลิงค์ (Update link) [6]

หมายเหตุ: ไม่สามารถแก้ไข URL ของลิงค์สำหรับลิงค์เริ่มต้นได้

กู้คืนลิงค์เริ่มต้น

หากคุณต้องการกู้คืนลิงค์เริ่มต้นในเมนูความช่วยเหลือ (Help) ให้คลิกที่ปุ่ม เพิ่มลิงค์ (Add Link) [1] แล้วเลือกชื่อของลิงค์ [2] ไม่สามารถเพิ่มลิงค์ที่เลือนลางได้เนื่องจากอยู่ในเมนูความช่วยเหลือ (Help) แล้ว [3]

เพิ่มลิงค์กำหนดเอง

หากคุณต้องการเพิ่มลิงค์กำหนดเองไปยังเมนูความช่วยเหลือ (Help) ให้คลิกที่ปุ่ม เพิ่มลิงค์ (Add Link) [1] แล้วคลิกที่ตัวเลือก เพิ่มลิงค์กำหนดเอง (Add Custom Link) [2]

เพิ่มลิงค์

จากฟิลด์ ชื่อลิงค์ (Link name) [1] ให้กรอกชื่อลิงค์ลงไป

จากฟิลด์ รายละเอียดลิงค์ (Link description) [2] ให้กรอกรายละเอียดสำหรับลิงค์

จากฟิลด์ URL ลิงค์ (Link URL) [3] ให้กรอก URL สำหรับลิงค์ นี่เป็นฟิลด์บังคับ

ฟิลด์ URL ของลิงค์ยังรองรับ URL ของโทรศัพท์และ mailto

 • หากต้องการจัดทำลิงค์คลิกเพื่อโทรในเมนูความช่วยเหลือ (Help) ให้กรอก tel:+ ตามด้วยรูปแบบภายในของหมายเลขโทรศัพท์ (รหัสประเทศ รหัสพื้นที่และหมายเลข) ในฟิลด์นี้ นอกจากนี้ ผู้ใช้ยังสามารถใช้ลิงค์โทรศัพท์เพื่อโทรไปยังหมายเลขดังกล่าวผ่านคอมพิวเตอร์ของตน เมื่อผู้ใช้คลิกที่ลิงค์ ผู้ใช้จะได้รับการแจ้งเตือนการยืนยันก่อนทำการโทร (ผู้ใช้สามารถใช้งานลิงค์โทรศัพท์ได้เมื่อมีการดู Canvas ในเบราเซอร์สำหรับอุปกรณ์พกพา แม้ว่าเบราเซอร์สำหรับอุปกรณ์พกพาจะยังไม่รองรับโดย Canvas อย่างเป็นทางการ)
 • จัดทำเมลส่งไปที่ mailto ในเมนูความช่วยเหลือ (Help) โดยกรอก mailto:: ตามด้วยอีเมลแอดเดรส เมื่อผู้ใช้คลิกที่ลิงค์ เบราเซอร์ของผู้ใช้จะเปิดบริการอีเมลที่กำหนดค่าไว้ในเบราเซอร์ของผู้ใช้และจัดทำอีเมลไปยังอีเมลแอดเดรสที่กำหนด หากไม่ได้กำหนดค่าเบราเซอร์ไว้ เบราเซอร์จะพยายามส่งลิงค์อีเมลไปยังโปรแกรมอีเมลบนเดสก์ทอป

สำหรับช่องทำเครื่องหมาย พร้อมใช้งานสำหรับ (Available to) [4] ให้เลือกผู้ใช้ที่สามารถดูลิงค์ดังกล่าวได้ ตัวเลือกประกอบไปด้วยทุกคน (Everyone) ผู้เรียน (Student) ผู้สอน (Instructor) ผู้ดูแลระบบ (Admin) ผู้สังเกตการณ์ (Observers) และผู้ที่ไม่ได้ลงทะเบียน (Unenrolled) ลิงค์กำหนดเองจะเลือกช่องทำเครื่องหมายสำหรับทุกบทบาท ยกเว้นหากมีการแก้ไขไว้เป็นอย่างอื่น

ใช้ช่องทำเครื่องหมาย คุณสมบัติ (Features) [5] หากคุณต้องการให้ลิงค์แสดงโดยใช้ฉลากกำกับใหม่ (New label) หรือเป็นลิงค์ที่นำเสนอ เพิ่มการปรับแต่งพาดหัวที่นำเสนอ ให้แก่ไขฟิลด์ พาดหัวที่นำเสนอ (Featured headline) [6] คุณอาจมีลิงค์นำเสนอหนึ่งลิงค์และมีลิงค์ใหม่หนึ่งลิงค์ในเมนูความช่วยเหลือ (Help)

คลิกที่ปุ่ม เพิ่มลิงค์ (Add Link) [7]

จัดการลิงค์กำหนดเอง

หากต้องการย้ายลิงค์กำหนดเองขึ้นหรือลงในเมนู ให้คลิกลูกศรขึ้นหรือลง [1] แก้ไขลิงค์กำหนดเองโดยคลิกที่ไอคอนแก้ไข [2] ลบลิงค์กำหนดเองโดยคลิกที่ไอคอนลบ [3]

เพิ่มลิงค์กำหนดเองอื่นโดยคลิกที่ปุ่ม เพิ่มลิงค์ (Add Link) [4]

อัพเดตค่าปรับตั้ง

อัพเดตค่าปรับตั้ง

คลิกที่ปุ่ม อัพเดตค่าปรับตั้ง (Update Settings)

Previous Article จะดูรายงานสำหรับบัญชีผู้ใช้ได้อย่างไร
Next Article ฉันจะจัดการคุณสมบัติการทำงานใหม่สำหรับบัญชีผู้ใช้ได้อย่างไร