Canvas Guides (Thai)

จะใช้เพจ บุคคล ในบัญชีผู้ใช้ได้อย่างไร

Updated

คุณสามารถดูผู้ใช้ทั้งหมดในบัญชีผู้ใช้ของคุณจากเพจ บุคคล คุณสามารถดูและคัดกรองผู้ใช้จากบทบาทในบทเรียนและค้นหาผู้ใช้ได้แยกเป็นรายบุคคล นอกจากนี้คุณยังสามารถจัดเรียงคอลัมน์ผลการค้นหาตามลำดับจากมากไปน้อยหรือน้อยไปมาก

สำหรับผู้ใช้ทั้งหมด คุณสามารถจัดการและจัดทำกลุ่มบัญชีผู้ใช้ จัดการภาพโพรไฟล์และดูโพรไฟล์ผู้ใช้ได้

เปิดบัญชี

เปิดบัญชี

จากส่วนการสืบค้นเนื้อหาส่วนกลาง (Global Navigation) ให้คลิกที่ลิงค์ ผู้ดูแลระบบ (Admin) [1] จากนั้นคลิกที่ชื่อบัญชี [2]

เปิด บุคคล

เปิดผู้ใช้

จากส่วนการสืบค้นเนื้อหาทางบัญชี ให้คลิกที่ลิงค์ บุคคล (People)

ดูบุคคลในบัญชีย่อย

ดูบุคคลในบัญชีย่อย

หากคุณกำหนดโครงสร้างบทเรียนในบัญชีของคุณจากบัญชีย่อยและบทเรียนเหล่านี้มีข้อมูลการลงทะเบียน ให้คลิกที่ลิงค์ บัญชีย่อย เพื่อค้นหาและเปิดบัญชีย่อย จากนั้นคลิกที่ลิงค์ บุคคล ของบัญชีย่อย

ดูบุคคล

ดูผู้ใช้

เพจบุคคลจะแสดงผู้ใช้ทั้งหมดในบัญชีดังกล่าว เพจนี้จัดไว้ให้พร้อมค่าปรับใช้แบบครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมดที่ด้านบนของเพจ [1] ตามด้วยข้อมูลผู้ใช้ที่จัดทำไว้ [2]

ฟิลด์ทั้งหมดจะมีการตอบสนองตามความกว้างของเบราเซอร์ ซึ่งสามารถปรับได้ตามต้องการสำหรับการจัดแสดงข้อมูลบทเรียน

ค้นหาและคัดกรองผู้ใช้

กรองบทบาท

ค่าปรับตั้งกลางครอบคลุมการค้นหาและคัดกรองจากข้อมูลผู้ใช้ ฟิลด์ตัวกรองและการค้นหาจะอัพเดตอย่างต่อเนื่อง

เพจ บุคคล จะแสดงผู้ใช้ตามบทบาทในบทเรียนทั้งหมดเป็นค่าเริ่มต้น กรองผู้ใช้ตามบทบาทเฉพาะโดยเลือกเมนู บทบาท [1]

คุณสามารถค้นหาผู้ใช้เฉพาะรายได้จากชื่อ, อีเมล, SIS ID, ID ล็อกอิน และ ID ผู้ใช้ Canvas ค้นหาผู้ใช้เฉพาะรายโดยพิมพ์ข้อความในฟิลด์ค้นหา [2]

หมายเหตุ: เมนู บทบาท ไม่ครอบคลุมบทบาทผู้ดูแลระบบ

 

จัดการผู้ใช้

จัดการผู้ใช้

เพิ่มผู้ใช้ไปยังบัญชี,โดยคลิกที่ปุ่ม เพิ่มบุคคล (Add People) [1] ปุ่ม เพิ่มบุคคลจะปรากฏขึ้นก็ต่อเมื่อคุณมีสิทธิ์อนุญาตในการจัดการการลงทะเบียน

จัดการตัวเลือกสำหรับผู้ใช้ระดับบัญชีผู้ใช้โดยคลิกที่เมนู ตัวเลือก [2] หากคุณมีสิทธิ์อนุญาตที่เหมาะสม คุณสามารถจัดการภาพโพรไฟล์และดูกลุ่มผู้ใช้ได้

ดูผู้ใช้

ดูผู้ใช้

เพจ บุคคล จะแบ่งหน้าตัวกรองและผลการค้นหาเป็นชุดสำหรับผู้ใช้ชุดละ 15 ราย และเรียงตามลำดับตัวอักษรจากนามสกุล แต่ละเพจที่มีการจัดแบ่งหน้าจะแสดงเป็นรูปแบบตาราง แต่คอลัมน์จะปรับตามคอลัมน์ที่กว้างที่สุดสำหรับเพจดังกล่าว

ผลลัพธ์จะแสดงชื่อผู้ใช้และภาพโพรไฟล์ [1] อีเมลแอดเดรส [2] SIS ID (ถ้ามี) [3] และวันที่และเวลาล็อกอินล่าสุด [4] ข้อมูลล็อกอินในวันปัจจุบันจะแสดงเฉพาะเวลาเท่านั้น

หัวคอลัมน์แต่ละส่วนสามารถจัดเรียงได้จากมากไปน้อยหรือน้อยไปมาก

หมายเหตุ:

  • การดูอีเมลแอดเดรสผู้ใช้จะต้องใช้สิทธิ์อนุญาตระดับบัญชี คุณอาจไม่สามารถดูอีเมลแอดเดรสของผู้ใช้ได้ ขึ้นอยู่กับสิทธิ์อนุญาตของคุณ
  • หากไม่มีภาพโพรไฟล์หรือผู้ใช้ยังไม่ได้ตั้งค่าภาพโพรไฟล์ ชื่อย่อของผู้ใช้จะถูกจัดแสดงแทนภาพโพรไฟล์

จัดการผู้ใช้

จัดการผู้ใช้

เปิดโพรไฟล์ผู้ใช้โดยคลิกที่ชื่อผู้ใช้ [1]

สืบค้นข้อมูลผู้ใช้อย่างรวดเร็วโดยแสดงตัวเป็นผู้ใช้ [2] ส่งข้อความจากกล่องพูดคุย [3] และแก้ไขรายละเอียดผู้ใช้ [4]

 

ดูโพรไฟล์ผู้ใช้

ดูโพรไฟล์ผู้ใช้

โพรไฟล์ผู้ใช้จะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้ในหลาย ๆ ด้านได้แก่

  • ชื่อและอีเมล [1]: แสดงชื่อและนามสกุลผู้ใช้ ชื่อจัดแสดง ชื่อแบบจัดเรียงได้ ภาพโพรไฟล์ อีเมลเริ่มต้นและเขตเวลา ในฐานะผู้ดูแลระบบ คุณสามารถแก้ไขรายละเอียดโพรไฟล์ผู้ใช้ ดำเนินการในฐานะผู้ใช้ ผสานบัญชีผู้ใช้และลบผู้ใช้จากบัญชี
  • ข้อมูลล็อกอิน [2]: แสดงข้อมูลล็อกอินผู้ใช้, SIS ID (ถ้ามี), บัญชีผู้ใช้และคำขอล่าสุด หากได้รับอนุญาต คุณสามารถจัดการข้อมูลล็อกอินด้วยตัวเองเพื่อแก้ไขข้อมูลล็อกอินหรือเพิ่มข้อมูลล็อกอินและรหัสผ่านเพิ่มเติม
  • การลงทะเบียน [3]: แสดงข้อมูลการลงทะเบียนสำหรับผู้ใช้จัดกลุ่มตามบทเรียนและ/หรือบัญชี (หากผู้ใช้เป็นผู้ดูแลระบบด้วยเช่นกัน)
  • การเปิดดูเพจ [4]: แสดงจำนวนการดูเพจล่าสุดสำหรับผู้ใช้

 

หากพร้อมใช้งาน คุณจะสามารถดูผลลัพธ์ สำหรับผู้ใช้ [5] และส่งข้อความไปยังผู้ใช้ [6]

Previous Article ฉันจะใช้เพจผลลัพธ์ในบัญชีผู้ใช้ได้อย่างไร
Next Article ฉันจะดำเนินการในฐานะเป็นผู้ใช้อื่นในบัญชีผู้ใช้ได้อย่างไร